Sökning: "Krigsbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Krigsbarn.

 1. 1. Finska krigsbarn : Studie om hur mottagningen av finska krigsbarn organiserades under andra världskriget.

  L1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Markus Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Krigsbarn; Finland; Sverige; Andra Världskriget; barn;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom en fallstudie undersöka mottagningsprocessen i Värmland och vilka organisationer och aktörer som var inblandade med de finska krigsbarnen, samt att se genom en kvalitativ texttolkning om fallstudien visade några skillnader i mottagningsprocessen och flyktingmottagningen generellt beskrevs i den tidigare forskningen. Att den tidigare forskningen visar att Värmland relativt snabbt klassades som ett skyddsobjekt med anknytning till Tysklands ockupation av Norge så innebar det att inga flyktingar fick vistas i Värmland efter 1940. LÄS MER

 2. 2. De finska krigsbarnen : En berättelse om flyktingbarnens resa och svenskarnas eviga engagemang

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Teresa García; [2016]
  Nyckelord :finska krigsbarn; ensamkommande flyktingbarn; sociala medier;

  Sammanfattning : Det senaste året har hela världen på olika sätt berörts av en pågående flyktingkatastrof som resulterat framförallt av kriget i Syrien. Fler människor än någonsin söker asyl i Sverige och svenskarnas engagemang för att hjälpa har synts i både traditionella och sociala medier. Detta är dock inget nytt fenomen. LÄS MER

 3. 3. Organisationen kring finska krigsbarn : En lokalstudie om organisationen av finska krigsbarn i Halmstad och Knästorp åren 1939-1944

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Andrea Johansson; [2014]
  Nyckelord :Krigsbarn; vinterkriget; fortsättningskriget; finska krigsbarn;

  Sammanfattning : Under andra världskriget genomfördes tidernas största barnförflyttning mellan Finland ochSverige med upp emot 70 000 barn. Uppsatsens syfte har varit att undersöka hurmobiliseringen kring krigsbarnsverksamheten såg ut lokalt i Halmstad kommun och vid detprivata filantropiska barnhemmet Knästorpshemmet utanför Lund. LÄS MER

 4. 4. Äldre finska krigsbarns behov av stöd i ålderdomen : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maria Kennerberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ämnet åldrande finska krigsbarn. Dessa barn förflyttades i unga åldrar till Sverige på 1940- talet. Då krigets intensitet i Finland kom att växla blev dessa barn förflyttade fram och tillbaka mellan länderna med en eller ett par års intervaller. LÄS MER

 5. 5. Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946 : En studie av förflyttningens organisering i Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Marielle Fellman; [2010]
  Nyckelord :Krigsbarn; Barnförflyttning;

  Sammanfattning : Studie över barnförflyttningen mellan Finland och Sverige under Vinterkriget och Fortsättningskriget .... LÄS MER