Sökning: "Krigsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Krigsvetenskap.

 1. 1. Att skapa strategi i gråzonen : En scenariobaserad intervjustudie om militära råd till politiska mottagare

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Staberg; [2021]
  Nyckelord :war science; gray zone; strategic forewarning; civil-military relations; military advice; intelligence; strategic culture; policy process; MSF; krigsvetenskap; gråzon; strategi; strategisk förvarning; civil-militära relationer; militära råd; underrättelsetjänst; strategisk kultur; policyprocess; MSF;

  Sammanfattning : The relationship between a country's political decision-making and top military leadership is central, but also debated. Not least whether the military side should take political life into account and to what extent one should become a part of it. LÄS MER

 2. 2. Svensk cyberavskräckning - Utopi eller realitet?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Krigsvetenskap; cyber; cyberavskräckning; Sverige; småstater;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom cyberområdet är snabb och blir allt snabbare, samtidigt som den tekniska utvecklingen leds av den privata industrin. I takt med att cyber allt mer genomsyrar vår vardag innebär detta att möjligheterna men också riskerna ökar i allt snabbare takt. LÄS MER

 3. 3. Att samverka för seger : En kvalitativ intervjustudie om hur samverkan kan skapa innovation

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Kasesalu; [2021]
  Nyckelord :krigsvetenskap; ambidextri; diffusion; innovation; samverkan; telekrig;

  Sammanfattning : Vissa militära organisationer utvecklas i fred på ett sätt som gör att de har ett övertag vid krigsutbrott och lyckas anpassa sig till det oväntade på slagfältet medan andra misslyckas. De organisationer som lyckas beskrivs som innovativa. LÄS MER

 4. 4. Telekrig i moderna konflikter - en framgångsrik eller överskattad förmåga? : En kvalitativ studie om telekrigföringens framgångar på det moderna slagfältet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Säfström; [2021]
  Nyckelord :krigsvetenskap; telekrig; teknologi; perception; USA; Ryssland; Georgienkriget; Gulfkriget; framgång; officer; Officersprogrammet; krigföring; störning; signalspaning;

  Sammanfattning : The ability to use electronic warfare and conduct operations within the electromagnetic spectrum has since the 20th century gained a prominent role in modern warfare and is today largely viewed as a vital part of it. This view though is based on a field of research which mainly consists of studies lacking a problematizing or critical standpoint. LÄS MER

 5. 5. Specialförbandens doktrinfrånvaro : En kulturanalys med doktrinutveckling i fokus

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jasin Ulama; [2021]
  Nyckelord :krigsvetenskap; doktrin; specialförband; kulturanalys; doktrinutveckling; militärkultur;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har applicerat doktriner på militärstrategisk och operativ nivå vilka används som effekthöjande samordningsverktyg, samtidigt avviker specialförbanden från det normala genom att ha utvecklats i en doktrinfri oas. Deras roll är att tillföra lösningar bortom de konventionella förbandens räckvidd, i högriskmiljöer där strategiska effekter eftersträvas. LÄS MER