Sökning: "Krim"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Krim.

 1. 1. Patienters upplevelser av palliativ vård vid cancersjukdom - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jasmine Krim; Remzije Xhemajli; [2021]
  Nyckelord :Cancer; Palliativ vård; Patienternas upplevelser;

  Sammanfattning : Cancersjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige men även runt om i världen. Majoriteten av de patienter som avlider på grund av en cancersjukdom är i behov av palliativ vård. Palliativ vård innebär vård i livets slutskede hos patienter med en obotlig sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Hur rysk hybridkrigföring påverkade konflikten i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Lind; [2020]
  Nyckelord :Ukraina; Krim; Ryssland; hybridkrigföring; grundläggande förmågor;

  Sammanfattning : Hybrid warfare is the topic of many discussions in the modern conflicts today. However, there is not a unified definition that explains what hybrid warfare really is. Swedish doctrines and principles say that an attack towards Sweden will include hybrid methods in the gap between peace and war. LÄS MER

 3. 3. Fara och förändring : Sveriges säkerhetspolitiska förhållande till Ryssland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Wellton; [2020]
  Nyckelord :Sverige-Ryssland; Post-sovjet; Försvarsberedningen; internationella relationer; Jämförande teoriprövande fallstudie; Försvar; realistisk teori; Krim; Säkerhetspolitik; maktbalans; polaritet; säkerhetsdilemmat.;

  Sammanfattning : This essay examines the international relationship of Sweden and Russia in the period after the Cold war and the dissolution of the Sovietunion. Focusing on the period before and after the annexation of Crimea. LÄS MER

 4. 4. Maskirovka 2.0 : nydaning och kontinuitet i rysk krigföring

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lars Gärtner; [2020]
  Nyckelord :krigsvetenskap; Ryssland; Sovjetunionen; Georgien; Ukraina; Krim; Georgienkriget; Krimkrisen; hybridkrigföring; ickelinjär krigföring; vilseledning; informationskrigföring; subversion; Maskirovka; reflexiv kontroll; aktiva åtgärder;

  Sammanfattning : The characteristics of the Russian military operations during the Russo-Georgian War of 2008 and again in the Crimean Crisis 2014, were “rude awakenings” to a shift in the strategic behaviour of Russia, not refraining from military aggression as means to political aims. In the aftermath of these “strategic shocks”, the scholarly debate on how to interpret and understand these limited wars, has several ongoing discussions, among which is whether this modern Russian style of warfare, as demonstrated in Moldova, Georgia, Ukraine and elsewhere, really is a novel concept or plainly “old wine in a new bottle”. LÄS MER

 5. 5. Illusionisten Putin : Strategisk överraskning genom vilseledning - en fallstudie av rysk krigföring på Krim 2014

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Johansson; [2020]
  Nyckelord :military studies; deception; strategy; surprise attack; Russian military operational art; Crimea; Russia; special operations; grey zone; asymmetric warfare; information warfare; active measures; krigsvetenskap; vilseledning; strategi; överraskning; rysk krigskonst; Krim; Ryssland; Vladimir Putin; gråzon; informationsoperationer; specialförband; aktiva åtgärder; desinformation; specialförbandsoperationer;

  Sammanfattning : I efterbörden av Rysslands annektering av Krim 2014 uppstod diskussioner kring rysk krigskonst och hybridkrigföring. Bland tvetydigheterna som uppstod identifieras bland annat vilka strategier som det samtida Ryssland har för att uppnå strategisk överraskning. LÄS MER