Sökning: "Kriminalvården"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade ordet Kriminalvården.

 1. 1. Ungdomsfängelser vs. barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Line Skaugrud Landevik; [2024-02-16]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Ungdomsfängelse; Sluten ungdomsvård; Ungdomspåföljder; Straffrättslig särbehandling; Kriminalvården; Statens institutionsstyrelse; Barnets bästa; Barnkonventionen; SOU 2023:44;

  Sammanfattning : Gängkriminaliteten är idag ett av de mest väldebatterade ämnena i svensk media och nästintill dagligen nås vi av nyheter som vittnar om nya skjutningar och sprängningar med förödande konsekvenser. Barns inblandning i den organiserade brottsligheten har gått från att vara ett begränsat samhällsproblem kopplat till specifika geografiska platser och individer, till att idag utgöra ett betydande samhällsproblem. LÄS MER

 2. 2. Captivating Communication : The Swedish Prison and Probation Service’s Storytelling and Creation of Legitimacy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Ella Wendt Höjer; [2024]
  Nyckelord :prison; cultural criminology; Nordic exceptionalism; legitimacy; Kriminalvården;

  Sammanfattning : The stories about prison are infinite, and ultimately affect our understanding of incarceration. Punishment and prison are also political, and the shape of the penal system is fundamentally different in different countries. LÄS MER

 3. 3. Personlighetsaspekter och  känsla av sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Felicia Aveborn; Josefine Kaneberg; [2024]
  Nyckelord :Big Five; Big Five aspects; sense of coherence; KASAM; correctional services; police authorities;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har i stor utsträckning fokuserat på de traditionella personlighetsdimensionerna i Big Five-modellen (extraversion, omtänksamhet, samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet) och visat att finns ett samband mellan vissa av dessa dimensioner och en känsla av samhörighet (KASAM). Till exempel att extraversion och omtänksamhet relaterar till KASAM. LÄS MER

 4. 4. En gång dömd, alltid dömd? : En kvalitativ studie om stödet som tidigare dömda erbjuds samt hinder med återintegreringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Stella Akay; Michel Abdo; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka stödet som tidigare dömda erbjuds av myndigheter och civilsamhället samt vilka hinder som tillkommer med återintegreringsprocessen. Återintegrering innebär att individen återvänder till samhället efter ett avtjänat straff. LÄS MER

 5. 5. “Har ni någon bok om hur man rymmer från fängelset?" : En fenomenografisk intervjustudie om motstridigheter mellan riktlinjer och biblioteksetik i svensk kriminalvård

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Silje Krogen; Jesper Hammar; [2024]
  Nyckelord :fängelse; anstalt; häkte; fängelsebibliotekarie; fenomenografi; censur;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis we wanted to explore the complexities of collections management in a Swedish prison library. One of the many challenges of being a prison librarian is determining which literature is appropriate. LÄS MER