Sökning: "Kriminogena behov"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kriminogena behov.

 1. 1. Polisarbete från ovan: En kvalitativ studie om uppfattningar om polisdrönare från insidan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Michelle Konopka; [2020]
  Nyckelord :Polis; kamera; drönare; polisdrönare; UAV; UAS; kamerabevakningslagen; övervakning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats har ämnat till att belysa hur sex nyckelpersoner resonerar kring polisens användning av drönare i Malmö samt drönarnas betydelse för det polisiära arbetet. Fokus har varit på de övervakandes perspektiv på en ny teknologi inom polisen. LÄS MER

 2. 2. What would work?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amir Basic; Clara WIkström; Kerstin Lindstedt Laumark; [2019]
  Nyckelord :Correctional service; Criminal networks; Criminogenic needs; Prevention; Recidivism; Risk factors; Treatment; Behandling; Kriminalvård; Kriminella nätverk; Kriminogena behov; Riskfaktorer; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : Inom svensk forskning har en allt större subgrupp inom den organiserade brottsligheten i Sverige identifierats – löst sammansatta nätverk bestående av unga män med en omfattande problembild som systematiskt begår grova brott. Gruppen orsakar stora samhälleliga kostnader då brottsligheten är grov och återfallsrisken är hög, därutöver ställs högre krav på säkerheten inom kriminalvårdens verksamheter då de bedöms som betydligt mer resurskrävande än andra klientgrupper. LÄS MER

 3. 3. Sexualbrottsdömdas upplevelse och behandlares bedömning av förändring inom kriminogena behovsområden efter behandling : En studie av Kriminalvårdens riskreducerande behandlingsprogram för sexualbrottsdömda, Relations- och samlevnadsprogrammet (ROS)

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Stina Lindegren; [2019]
  Nyckelord :Sexual offender; Treatment; Criminogenic needs; Locus of control; Attachment styles; Hypersexual disorder; Therapist rating; Sexualbrott; Behandling; Kriminogena behov; Känsla av kontroll; Relationsstilar; Hypersexuell störning; Behandlarskattning;

  Sammanfattning : The aim of this study was to test whether criminogenic needs change over the course of a cognitive-behavioural sexual offender-specific treatment programme (ROS) within a group of adult, incarcerated or on probation, male sexual offenders in Sweden. To measure criminogenic needs 25 offenders completed Locus of Control of Behaviour Scale (LCB), 26 Hypersexuality Behavior Inventory-19 (HBI-19) and 25 respectively 27 completed Relationship Scale Questionnare (RSQ), 2-factor. LÄS MER

 4. 4. Kärnan i förändring. : En litteraturöversikt avseende ungdomar i behandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elias Sheikh; [2011]
  Nyckelord :Kriminogena behov; icke-specifika faktorer; specifika faktorer; riskfaktorer; be-handlingsallians; ungdomar; behandling; antisocialt beteende;

  Sammanfattning : Det finns betydande svårigheter i att urskilja vad det är som gör att en behandling fungerar. Behandlingsutfallet påverkas av olika faktorer och beroende på vilken infallsvinkel behandlingen har, antas olika angreppssätt. LÄS MER