Sökning: "Kriminologi"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Kriminologi.

 1. 1. Exploring Perceived Stigmatization of People with Bipolar Disorder to deepen the knowledge For Glocal Social Work Practice by means of an Interview and Literature Study.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Beryl Delight Yengo; Michael Swarne Noble Simba; [2020]
  Nyckelord :Bipolar disorders; mental illness; resilience; stigmatization; discrimination; glocal social work; social exclusion; anti-stigma; evidence based social work practice; building knowledge-base; recovery; coping; rehabilitation; destigmatization; inclusion; anti- stigma intervention;

  Sammanfattning : The aim of the research was to explore perceived stigmatization of People with Bipolar Disorder to deepen the knowledge for Glocal Social Work Practice by means of an Interview and Literature Study. The data of the research was gathered from the perspective of people with bipolar diagnosis and a peer within the field, about whether stigma is experienced by people with bipolar disorder and how their resilience factors i. LÄS MER

 2. 2. "Bengalen betyder allt för mig" : En kvalitativ studie om svensk ultraskultur och dess drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :André Salazar Fors; Sebastian Gråhns; [2020]
  Nyckelord :Ultras culture; conflict; motivations; Ultraskultur; konflikt; drivkrafter;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the Swedish ultras culture based on subculture theories, it’s motivations and it’s conflict with the police. The ultras culture is a part of football and supporter culture. LÄS MER

 3. 3. The crime in “turning a car from a tool for getting somewhere into a tool for unmistakably being somewhere.” : En hot spots-analys av hög och störande musik från fordon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lina Wilund; [2020]
  Nyckelord :Hot spots. disorder; car culture; high-power car audio; GIS.; Hot spots; ordningsstörande beteende; motorkultur; billjud; GIS;

  Sammanfattning : I den här kvantitativa GIS studien har spatiala och temporala koncentrationer/hot spots gällande hög och störande musik från fordon studerats i syfte att undersöka dessa platsers kriminogenitet och gemensamma miljömässiga karaktär samt den sociala kontext som kan vara kopplat till problemet. Studiens resultat visade på tre stabila hot spots men att dessa inte gällde för övrig brottslighet. LÄS MER

 4. 4. Pornografi och aggressioner : En kvantitativ innehållsanalys av aggressioner, förnedrande beteende och samtycke inom populär pornografi bland svenska män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Annelie Landin; Corinne Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Pornography; aggressions; consent; quantitative content analysis; Pornografi; aggressioner; samtycke; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Consuming pornography is common among Swedish men. The content is often problematized in the public debate because of the common reflection of it containing violence against women as well as depicting women as the subordinate gender. LÄS MER

 5. 5. Exploring Drug Practitioners' Perspectives of Roles within a UK and Swedish Drug Treatment Service

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Alistair Waterhouse; [2020]
  Nyckelord :Drug treatment; policies; practice; social constructionism;

  Sammanfattning : This research study aims to draw comparisons on similarities and differences in how drug treatment practitioners perceive and conduct their therapeutic roles working in UK and Swedish drug treatment services. Previous research shows that global ideologies influence national policies that then influence drug treatment practitioners in how they conduct their work. LÄS MER