Sökning: "Kriminologi"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade ordet Kriminologi.

 1. 1. Diskurser om hedersvåld och förtryck, offer och förövare : En kvalitativ studie om yrkesverksamma personer inom den sociala, ideella- och sociala sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Rezin Ebrahim; [2021]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld och förtryck; kultur; postkolonial; genus;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck anses vara ett globalt problem som dagligen drabbar många människor världen över. Regeringen har försökt neutralisera bilden av att hedersvåld beror på en specifik kultur eller religion. Detta kan emellerid förstärkas av diskurser som används vid resonemang om fenomenet. LÄS MER

 2. 2. “We did not want a security guard 2.0” : IMPLEMENTING COMMUNITY WARDENS AS A STEP IN THE MUNICIPAL CRIME PREVENTATIVE AND FEAR OF CRIME REDUCING WORK IN VELLINGE AND TRELLEBORG

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Linnea Schumacher Wieslander; [2021]
  Nyckelord :Crime prevention; Community wardens; Fear of crime; Implementation; Municipal responsibility;

  Sammanfattning : Traditionally in Sweden the crime preventative and fear of crime reducing work has fallen on the police. However, in 2019 the Swedish government appointed an inquiry where an investigator is to submit a proposal regarding how the municipalities in Sweden can have a legislated responsibility for crime preventative work. LÄS MER

 3. 3. A script analysis of organized crime in the Swedish construction industry

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Lars Flysjö; [2021]
  Nyckelord :construction industry; crime script analysis; financial crime; organized crime; situational crime prevention;

  Sammanfattning : Background: Organized crime and the construction industry in relation to prevention and theoretical perspectives are understudied areas.  Aims and method: This study aims to contribute to the knowledge of organized and financial crime in the Swedish construction industry and map the blind spots for control mechanisms and crime prevention. LÄS MER

 4. 4. Experiences of workplace violence among health care workers : A qualitative study of violence from the perspective of care professionals

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Kristina Miljak; [2021]
  Nyckelord :Health care workers; mental illness; patients; violence; workplace;

  Sammanfattning : Violence and threats of violence is described as a common and relevant issue in various care units. Mental health care workers often feel frustrated and unsatisfied in their work with mentally ill patients. Experienced mental health care workers find that learning how to treat and cope with violent patients is beneficial. LÄS MER

 5. 5. Att förstå ungdomsbrottslighet med individen i fokus : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Badali; [2021]
  Nyckelord :juvenile delinquency; psychosocial risk factors; family; peer pressure; absenteeism; ADHD; ungdomsbrottslighet; psykosociala riskfaktorer; familj; grupptryck; skolfrånvaro; ADHD; psykiska bekymmer; uppfostran; relationen mellan förälder och barn; utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom en litteraturstudie undersöka psykosociala riskfaktorer till ungdomsbrottslighet. Riskfaktorer som undersöks är individuella attribut, familjeförhållanden, individens egna psykiska förutsättningar, betydelsen av skolgång samt vänner och grupptillhörighet. LÄS MER