Sökning: "Kriminologi"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet Kriminologi.

 1. 1. ”Sanningen måste fram någonstans” : Hemlösas perspektiv på insatser mot hemlöshet i Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Marina Kostadinova; Magdalena Sundkvist; [2021]
  Nyckelord :Homeless perspectives; Non-profit organisations; Remedial actions; Social services; Hemlösas perspektiv; Ideella organisationer; Socialtjänst; Åtgärdande insatser;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how homeless people in Gävle municipality experience the remedial actions to stop homelessness. Eight homeless individuals, four acutely homeless and four living in municipal shelters, were interviewed for the purpose of thisresearch. LÄS MER

 2. 2. Polisens samverkan med socialtjänst avseende våld i nära relationer. : En kvalitativ studie om polisanställdas upplevelser av samverkan med socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Linn Sikström; Sara Hang; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; police; social services; domestic violence; organization; Samverkan; polis; socialtjänst; våld i nära relationer; organisation;

  Sammanfattning : Studiens huvudsyfte var att undersöka vilka faktorer polisanställda upplevde som främjande respektive hindrande för en fungerande samverkan med socialtjänst, angående arbetet som berör våld i nära relationer. Syftet var även att försöka härleda dessa till organisatoriska och organisationskulturella förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Workplace Bullying and Psychological Distress : The Mediating Role of Resilience and Social Support Among Employees of University of Lagos, Nigeria

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Chukwunwike Solomon Obiechina; [2021]
  Nyckelord :psychological distress; resilience; social support; workplace bullying;

  Sammanfattning : Workplace bullying is endemic in modern workplaces. It is capable of disrupting employeepsychological ill-health which create pathways to substance abuse, in turn exposes individuals tobecome victims or perpetrator of various crimes. LÄS MER

 4. 4. "Där samhället har svikit..." : En kvalitativ studie om kriminalvårdares tankar om brottslighetens orsaker och hur de påverkar motivationen till deras arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Louice Magnusson; Lovisa Wernolf; [2021]
  Nyckelord :Brottslighet; Motivation; Kriminalvården;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida motivationen hos sju anställda inom Kriminalvården påverkas av deras egna tankar och funderingar kring brottslighet som fenomen och dess orsak. Vi har genomfört en kvalitativ studie bestående av semistrukturerade intervjuer med anställda på ett häkte i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Diskurser om hedersvåld och förtryck, offer och förövare : En kvalitativ studie om yrkesverksamma personer inom den sociala, ideella- och sociala sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Rezin Ebrahim; [2021]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld och förtryck; kultur; postkolonial; genus;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck anses vara ett globalt problem som dagligen drabbar många människor världen över. Regeringen har försökt neutralisera bilden av att hedersvåld beror på en specifik kultur eller religion. Detta kan emellerid förstärkas av diskurser som används vid resonemang om fenomenet. LÄS MER