Sökning: "Kringresande filmvisare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kringresande filmvisare.

  1. 1. När filmen kom till Karlskrona : Exempel på filmvisning i den svenska landsorten 1897 - 1905

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Thomas Ahlqvist; [2015]
    Nyckelord :Filmvetenskap; Filmhistoria; Karlskrona; Sekelskiftet; Biografer; Kringresande filmvisare; Kinematograf; Skioptikon; Filmpublik;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar filmförevisning i Karlskrona fram till nyårsafton 1905. Undersökningen, som utförts med 1897 som utgångsår, belyser också övrig bildvisning på orten. Uppsatsens huvuddel utgörs av en kronologisk genomgång av de filmvisningar som förekommit på orten. Uppsatsens arbetsmetod är arkivforskning. LÄS MER