Sökning: "Kris förberedande"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Kris förberedande.

 1. 1. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 2. 2. Pandemins påverkan på Båstad sett utifrån ett turismperspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Josefine Hedberg; Irena Corokalo; [2021]
  Nyckelord :krishantering; turismplanering; covid-19; hemester; pandemier; turism;

  Sammanfattning : Till följd av Covid-19 som har förändrat hela världen så har restriktioner som bland annat gränsstängningar, resekontroller och begränsade rörelser i länder införts vilket resulterat till att turismen drabbats mest på grund av reseförbudet. Svenska invånare som tidigare år har åkt utomlands för att avnjuta sol och värme kunde inte resa på grund av restriktionerna sommaren 2020, däremot reste många människor inom Sverige på sin semester som därmed fick uttrycket “Hemester”. LÄS MER

 3. 3. Avbrott i kritiska flöden – Invånares tolerans- och acceptansnivåer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Tove Raquette; [2021]
  Nyckelord :Kritisk infrastruktur; kritiska flöden; acceptans; tolerans; avbrott; prioritering; påverkan; konsekvenser; kris; krisberedskap; förberedelse; trygghetspunkter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Critical infrastructures and the services they provide society with, also called critical flows, are vital for the functioning of modern society. There is a need to investigate acceptable duration of disruptions in different critical flows, how the criticality due to disruption changes over time and how citizens want flows to be prioritized. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 vs besöksnäringen – En studie om hur en pandemi lamslagit Göteborgs restaurangbransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Axelin; Juliana Nieminen; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; krishantering; restaurangbranschen; covid-19; narrativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under vintern 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus som snabbt spred sig runt om i världen. Det klassades som en pandemi och företag tvingades att snabbt anpassa sig för att förhindra smittspridning och för att dämpa negativa effekter på ekonomin. LÄS MER

 5. 5. Innan krisen, eller kriget kommer. : En kvalitativ komparativ studie om det proaktiva kriskommunikationsarbetet på svenska kommuner.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cecilia Lindquist; Saga Andersson; [2020]
  Nyckelord :proaktiv kriskommunikation; kommun; region; kriskommunikation; riskkommunikation; krisberedskap;

  Sammanfattning : Sökord: proaktiv kriskommunikation, kommun, region, kriskommunikation, riskkommunikation, krisberedskap Denna studie undersöker det proaktiva arbetet med kriskommunikation på sex svenska kommuner. Syftet med studien är att undersöka hur kommunerna tar sig an aspekter av sitt kommunikativa uppdrag för att säkerställa medborgarnas rätt till information. LÄS MER