Sökning: "Kris faser operation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kris faser operation.

  1. 1. Livet efter förlusten, Traumatisk amputation ur ett patientperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Jenny Hindgren; Anna Nilsson; Nathalie Stenberg; [2008]
    Nyckelord :Kris; känslor; traumatisk amputation; upplevelser;

    Sammanfattning : I Sverige amputeras årligen cirka 2500 personer, merparten av dessa är benamputationer. Traumatiska amputationer är en av de mest kostsamma skadorna idag. LÄS MER