Sökning: "Kristdemokraterna och feminism"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kristdemokraterna och feminism.

 1. 1. Nutida abortmotstånd i Sverige : En ideologianalys av inom- och utomparlamentariska aktörer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ulrika Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Abort; abortmotstånd; reproduktiva rättigheter; samvetsfrihet; vårdvägran; feminism; anti- genusideologi; Sverige; Sverigedemokraterna; Kristdemokraterna; Kristna Värdepartiet; Människorätt för ofödda; Människovärde; Respekt; Livsval; Skandinaviska människorättsjuristerna; Alliance Defending Freedom; Skandinaviska förbundet; Motgift; ideologianalys; inramning; kommunikationsramar; vilket är det framställda problemet; manifesta och latenta ideologier; mänskliga rättigheter.;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en kritisk ideologianalys av det nutida svenska abortmotståndet utifrån ett feministiskt perspektiv. Med hjälp av Carol Lee Bacchis metod ”Vilket är det framställda problemet?” synliggörs hur Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, olika kristna och högerextrema abortmotståndare, samt aktörer i de svenska rättsprocesserna om ”samvetsfrihet” för barnmorskor, framställer problemen med abort. LÄS MER

 2. 2. En värderingsfeminism utan statlig paternalism : Om Ebba Busch Thors "nya feminism" och formuleringen av kvinnors intressen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mickelsson Annlinn; [2018]
  Nyckelord :Feminism; Ebba Busch Thor; Kristdemokraterna; Idealtyper; Liberalfeminism; Radikalfeminism; Särartsfeminism; Konservativ feminism; Estetisk representation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Plötsligt vill alla möta det rosa hotet". Riksdagspartiernas strategiska bemötande av feministiskt initiativ.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Kruse; [2015-12-09]
  Nyckelord :Nischparti; Feministiskt initiativ; PSO-teorin; Almedalen; Sommartalen;

  Sammanfattning : Bakgrund: ”Plötsligt vill alla möta det rosa hotet”. Så skrev Svenska Dagbladet efter Feministiskt initiativs, FI, stora framgångar i Europavalet den 25 maj 2014. Med 5,49% av det svenska väljarstödet äntrade FI den europeiska politiken och Sverige vaknade upp till ett nytt politiskt landskap. LÄS MER

 4. 4. Feminist eller för Jämställdhet? En diskussion angående högerns avståndstagande till att använda begreppet feminism.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Camilla Andersson; [2005]
  Nyckelord :antifeminism; feminism; jämställdhet; backlash; politiska partier; Gender studies; Genusvetenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jag har valt att problematisera varför vissa grupper och aktörer inte vill kalla sig för feminister och istället säger att de är för jämställdhet. Jag påstår därmed att på grund av det avståndstagandet har antifeminismen vuxit fram. LÄS MER