Sökning: "Kristendomens ställning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kristendomens ställning.

 1. 1. De sista trälarna: En studie av träldomens avskaffande i Sverige under 1200- och 1300-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lina Björkman; [2019]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; träl; träldom; slaveri; slavery; landskapslagar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Slavery existed in the Nordic countries until the fourteenth century. There is some debate regarding how old it is and how common it was. However, it is generally regarded that slavery grew less common in Sweden during the thirteenth century and was abolished during the fourteenth century. LÄS MER

 2. 2. Kristendomens ställning i dagens Sverige : En forskningsöversikt av orsaker till Sveriges sekularisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniela Madzo; [2019]
  Nyckelord :Kristendomens ställning; svenskar;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om svenskars relation till kristendomen och vad som har påverkat kristendomens status i Sverige. Syftet med denna uppsats är att analysera vad forskningen visar om svenskars förhållande till kristendomen i dagens samhälle och vilka orsaker som lyfts fram gällande Sveriges sekularisering. LÄS MER

 3. 3. ”Kristendomen och de andra världsreligionerna” : En jämförande studie av kursplanerna för religionskunskap i Sverige, Finland och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christoffer Lööf Ljunglund; [2015]
  Nyckelord :religionskunskap; kursplaner; kristendom; pluralism; Sverige; Finland; Norge;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sitt avstamp i de nya svenska kursplanerna för religionskunskap som trädde i kraft år 2011. Här fick kristendomen behålla sin särställning gentemot de andra världsreligionerna trots att skolverkets förslag såg annorlunda ut. LÄS MER

 4. 4. ”En strid om ord” En diskursanalytisk undersökning av riksdagsdebatten om kristendomens ställning i Lgr62

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Kajsa Burge; [2013-08-06]
  Nyckelord :Discourse analysis; Christian religious education; parlamential debate; Lgr62;

  Sammanfattning : This essay examines the 1962 Swedish parliamentary debate preluding the proposition to introduce a uniform compulsory education for all Swedish children. The proposition aimed at ending the previously heterogeneous educational system and replace it with a more equal and democratic system. LÄS MER

 5. 5. Att utgå ifrån eleverna? : En undersökning av hur lärare uppfattar att de förhåller sig till eleverna i religionsundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Janna Trilety; [2013]
  Nyckelord :Didaktik; Gymnasiet; Religionslärare; Intervju; Undervisningsval;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur lärare uppfattar att de förhåller sig till eleverna, när de gör sina undervisningsval i kursen Religionskunskap A på gymnasiet. I förhållande till detta har elevers studieinriktningar varit en faktor som studerats, för att undersöka om dessa har inverkan på undervisningen. LÄS MER