Sökning: "Krister Jansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Krister Jansson.

  1. 1. Sjukhussammanslagningar - Värdens problem

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Krister Holmberg; Erik Jansson; [2008]
    Nyckelord :Sammanslagningar; effektivitet; argumentation; värderingar; sjukvård; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den svenska sjukvården är i städig förändring. För att möta de ekonomiska och tekniska krav som ställs på verksamheten har sammanslagningar och storsjukhus blivit en vanlig företeelse. Något som har resulterat i en debatt angående huruvida detta är en lämplig organisering av sjukvård. LÄS MER