Sökning: "Krister Jansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Krister Jansson.

 1. 1. Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd för personer med övervikt och fetma – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Gagge Lif; Krister Jansson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Compliance; Literature review; Nursing; Overweight and obesity; Fysisk aktivitet; Följsamhet; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Övervikt och fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt växande problem som är förknippat med en stillasittande livsstil. Stillasittande är även förknippat med en ökad risk för ohälsa. En av sjuksköterskans uppgifter är att främja hälsa och förebygga ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Sjukhussammanslagningar - Värdens problem

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Krister Holmberg; Erik Jansson; [2008]
  Nyckelord :Sammanslagningar; effektivitet; argumentation; värderingar; sjukvård; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska sjukvården är i städig förändring. För att möta de ekonomiska och tekniska krav som ställs på verksamheten har sammanslagningar och storsjukhus blivit en vanlig företeelse. Något som har resulterat i en debatt angående huruvida detta är en lämplig organisering av sjukvård. LÄS MER