Sökning: "Krister Love"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Krister Love.

  1. 1. Brevbäraren, narren och evolutionen. En evolutionsteoretiskt orienterad komparativ analys av Dag-Otto Flink från Vallarnas friluftsteater och Puck och Botten från "En midsommarnattsdröm".

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Katarina Isaksson; [2015-02-05]
    Nyckelord :teaterstudier; theatre studies; Dag-Otto; Bottom; Puck; William Shakespeare; A Midsummer Night s Dream; Stefan Krister ; Vallarnas friluftsteater; human nature; evolution; buskis;

    Sammanfattning : What is it that makes an audience love a character? Through comparative analysis and an evolutionary perspective, I have examined the relationship between the viewer – the human – and three popular characters: Shakespeare’s Bottom and Puck from A Midsummer Night’s Dream and Dag-Otto Flink, the most popular character from Vallarnas friluftsteater in Falkenberg, Sweden. In what way do they attract us? Why do they attract us? The aim of the comparative analysis between the characters was to reveal enough similarities for defining all three as the same character type: the fool. LÄS MER