Sökning: "Krister Svensk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Krister Svensk.

 1. 1. Design av datornätverk för skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Chris Dorougidenis; Krister Jakobsson; Carlos Soto Tapia; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I ett samhälle där alla bör förstå och kunna använda sig av IT är skolan den plats där unga kanske för första gången får en chans att lära sig detta. Med den stundande nya grundskoleplanen ska även lågstadieelever börja använda sig av datorer. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska Smärtlindrande Omvårdnadsåtgärder Inom Prehospital Akutsjukvård : En Kvalitativ Beskrivning av olika tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Krister Bergkvist; Pär Lundberg; [2007]
  Nyckelord :Prehospital; Nursing; Pain-management; Ambulance; Pain; Prehospital; Omvårdnad; Smärtlindring; Ambulans; Smärta;

  Sammanfattning : Ett av de vanligaste bekymren hos patienter som kommer i kontakt med ambulanssjukvården är smärta i någon form. Sedan den första november 2005 tillåts inte samtlig ambulanspersonal att administrera läkemedel. Det är därför rimligt att anta att ambulanspersonalen också har andra, icke-farmakologiska, sätt att lindra patienters smärta. LÄS MER

 3. 3. Det svenska apoteksmonopolets förenlighet med EG-rätten

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shahrazad Rahimi; [2006]
  Nyckelord :European law;

  Sammanfattning : År 1970 förstatligades de tidigare privatägda apoteken och ett svenskt apoteksmonopol inrättades. Sveriges medlemskap i EU har lett till att apotekets detaljhandelsmonopol ifrågasatts från flera håll. LÄS MER