Sökning: "Kristeva"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Kristeva.

 1. 1. Det abjekta i Almedalen : Fasa, äckel, avsky, och ångest i politiska tal

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elinore Birchman; [2019]
  Nyckelord :swedish politics; political speeches; horror; disgust; repulsion; anxiety; abject; abjection; group solidarity; group identity; political symbols; myth; power; almedalen; almedalsveckan; svensk politik; politiska tal; fasa; äckel; avsky; ångest; abjekt; abjektion; ritual; gruppsolidaritet; gruppidentitet; politiska symboler; myt; makt; annie lööf; jimmie åkesson; ebba busch thor; jonas sjöstedt; centerpartiet; sverigedemokraterna; kristdemokraterna; vänsterpartiet; julia kristeva; randall collins; murray edelman;

  Sammanfattning : This paper deconstructs twelve contemporary political speeches from leaders of the Swedish parliament, using Julia Kristeva’s interpretation of the abject. Focusing mainly on Annie Lööf (C) and Jimmie Åkesson (SD), it examines speeches made at Almedalsveckan, spanning the years 2014–2019. LÄS MER

 2. 2. The suppressed goddess of Beowulf : A feminist reading of Grendel’s mother as a representation of Norse goddess Gefion in a changing world order

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Lisa Persson Örtman; [2019]
  Nyckelord :Literary criticism; Beowulf; Grendel’s mother; Gefion; Earth goddess; monsters; abjection; feminism; the definition of a woman.;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate in feminist terms whether or not the character Grendel’s mother symbolizes early matrilineal tribes in the form of the Norse goddess Gefion, also claimed to be the Earth goddess. The claim has been brought forward in an article by Frank Battaglia on the grounds that the chthonic deity is mentioned on several occasions in Beowulf. LÄS MER

 3. 3. Den bejakande och separerande rörelsen : Om arbetet med abjektet i psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Svante Liljeäng; [2019]
  Nyckelord :Abject; Kristeva; psychotherapy; Abjekt; Kristeva; psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Julia Kristeva har utvecklat det teoretiska begreppet abjektet. Syftet med studien var att förstå mer av abjektet och vilken betydelse det kan ha för den psykodynamiska praktiken. LÄS MER

 4. 4. ”I det ordlösa språket – ” : Medveten och omedveten tystnad i Nelly Sachs lyrik mellan ”framtorterade bokstäver” och andra tecken

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Hedvig Lönndahl; [2019]
  Nyckelord :Nelly Sachs; tystnad; lyrik; det ordlösa språket; tystnadens språk; tystnadens tematik; tystnadens form; tankstreckets funktion; Julia Kristeva; Tinget; chora; det semiotiska; det symboliska; det melankoliska; det moderliga; modersmetaforen; Fahrt ins Staublose. Die Gedichte der Nelly Sachs ; Suche nach Lebenden. Die Gedichte der Nelly Sachs ; Flykt och förvandling ; Än hyllar döden livet ; Glühende Rätsel. Ein Zyklus Gedichte. Glödande gåtor. En diktcykel ; Fyra diktcykler. Glödande gåtor II-IV. Den sökande ; Nelly Sachs samlade dikter .;

  Sammanfattning : Uppsatsens problemställning rör frågan om det är möjligt att utröna hur tystnaden framställs i Nelly Sachs sena lyrik och vad den säger, och huruvida det är möjligt att relatera denna tystnad till en medveten kontra omedveten uttrycksform. Min avsikt är alltså att undersöka de strukturer eller mönster – medvetna som omedvetna – som står att finna i Sachs lyrik som kan kopplas samman med denna tystnad, inte för att fastställa en dikts betydelse utan för att undersöka hur tystnadens närvaro tar sig uttryck och låter sig urskiljas i hennes dikter. LÄS MER

 5. 5. Normative or Power? Genealogical analysis of citizens' rights promotion within the EU visa liberalisation policy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nijat Eldarov; [2019]
  Nyckelord :European Union; normative power; visa liberalisation; power relations; critical security studies.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since 2008, the European Union requires the candidate and neighbourhood countries to undertake reforms in the field of citizens’ rights, including protection of minorities in order to give their nationals access to the Schengen area for the short-term stays. However, within the visa liberalisation procedure, the European Union has demonstrated ambivalence in monitoring the implementation of these normative reforms. LÄS MER