Sökning: "Kristian Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Kristian Andersson.

 1. 1. Beskrivning och vidareutveckling av en modell för beräkning av övertoners fördelning i distributionsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Kristian Andersson; Evelina Jason; [2019]
  Nyckelord :Övertonsströmmar; elnät;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att beskriva och vidareutveckla en modell för att bestämma uttagsrätt till kunder med avseende på strömövertoner, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Modellens syfte är att är kunna ta fram övertonsströmmar för varje abonnemangstyp genom att studera hur strömövertoner sammanlagras i elnätet och hur kunder påverkar varandra. LÄS MER

 2. 2. Automated regression testing in Power Grids applications

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Kristian Flodström; Andersson Simon; [2019]
  Nyckelord :Regression testing; power grid; statcom; svc;

  Sammanfattning : During development of any kind, the testing process is a big part in terms of time and money. Automating the testing procedure to run regression tests more frequent and in an effective manner makes the development phase a simpler and more development focused activity. LÄS MER

 3. 3. Småhusfastigheters värdeförändring vid större infrastrukturprojekt : En studie av ombyggnationen E4 Sundsvall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kristian Andersson Skått; Kristoffer Bergkvist; [2019]
  Nyckelord :Transport infrastructure; Property prices; Location-based sales comparison method; E4 Sundsvall; Transportinfrastruktur; Fastighetspriser; Ortsprismetoden; E4 Sundsvall;

  Sammanfattning : Infrastruktursatsningar är en stor del av den regionala utvecklingen i Sverige och forskare i ämnet är eniga om att satsningar på infrastruktur genererar en ökad ekonomisk utveckling. Något de fortfarande är oeniga om, är vilka metoder som är lämpliga att använda för att räkna ut effekten av den ekonomiska vinsten. LÄS MER

 4. 4. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
  Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER

 5. 5. Kärlek till droger eller begär efter kärlek : En litteraturstudie om erfarenheter av omvårdnad hos patienter med en beroendesjukdom

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Madelene Andersson; Kristian Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Erfarenheter; föreställningar; omvårdnad; somatisk vård; substansrelaterat beroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever 425 000 människor med ett substansrelaterat beroende i Sverige. En stor andel av personerna lever med samtidiga somatiska sjukdomar vilket innebär att det är en patientgrupp som ofta förekommer inom somatisk sjukvård. LÄS MER