Sökning: "Kristian Blom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristian Blom.

  1. 1. Digital affärsmodellsutveckling för fysiska butiker

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Kristian Blom; Oliver Larstorp; [2021]
    Nyckelord :business model; commerce platform; business model development; affärsmodell; handelsplattform; affärsmodellsutveckling;

    Sammanfattning : På senare tid har fysiska butiker hamnat alltmer i skuggan av stora digitala handelsplattformar som CDON eller Amazon och tomma butikslokaler är en allt vanligare syn runtom i Sverige. Som en motreaktion på detta har näringslivsföreningen i Torsby kommun startat ett samarbete där fysiska butiker i kommunen erbjuds möjligheten att ansluta sig till en lokal digital handelsplattform. LÄS MER