Sökning: "Kristian Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Kristian Carlsson.

 1. 1. ”Faktaböcker får man bara läsa när man forskar”. En studie i barns självvalda läsning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anna-Carin Svensson; Maria Svärd; [2011]
  Nyckelord :fritid; barn; fritidsläsning; läsning; faktalitteratur; faktaböcker; självval;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to investigate the factors of children’s voluntarily reading in their spare time. We also want to know if the children choose non-fiction books for their voluntarily reading. LÄS MER

 2. 2. Motivation och belöningssystem : En fallstudie inom restaurang och servicebranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Gelinder; Christoffer Carlsson; [2008]
  Nyckelord :Belöningssystem; motivation; restaurang- och servicebranschen; belöningar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera vad de anställda inom ett företag i restaurang- och servicebranschen motiveras av att prestera bättre på arbetsplatsen samt hur väl företagets belöningssystem motiverade de anställda. För att få reda på detta har en undersökning gjorts genom en enkätundersökning bland de anställda samt en intervju med driftsdirektören på företaget. LÄS MER

 3. 3. Kreativ kommunikationsstrategi riktad till ungdomar - En jämförande fallstudie av golf och innebandy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Pennerman; Henrik Gunnarsson; Claes Thenfors; [2007]
  Nyckelord :Golf; Innebandy; ungdomar; kreativ kommunikationsstrategi; varumärkesimage; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Kreativ kommunikationsstrategi riktad till ungdomar - En jämförande fallstudie av golf och innebandy Seminariedatum: 2007-06-07 Ämne/kurs: FEK 582, C-nivå 10 poäng Författare: Henrik Gunnarsson, Claes Thenfors, Kristian Pennerman Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson Fem nyckelord: Golf, innebandy, ungdomar, kreativ kommunikationsstrategi, varumärkesimage Syfte: Syftet är att ställa individuella idrotters förbund och föreningar mot lagidrotters förbund och föreningar för att se huruvida deras kreativa kommunikationsstrategi riktad mot ungdomar skiljer sig åt. Metod: Jämförande fallstudie av golf och innebandy. LÄS MER

 4. 4. Får resenären vara med och styra färden? : En studie om kundinvolvering inom tjänsteutvecklingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Kristian Danielsson; Madeleine Jonsson; Krister Carlsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. OMVÅRDNAD VID INTRAMUSKULÄRA INJEKTIONER

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kristina Högberg; Kristian Simon; [2005]
  Nyckelord :intramuskulära injektioner; injektionsteknik; injektionsställe; smärta; komplikationer; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien är att presentera kunskapsläget över vad litteratur föreslår om omvårdnad i samband intramuskulär injektioner. Metod: Vi har skrivit en litteraturstudie där en systematisk litteratursökning genomförts, och där åtta artiklar inkluderats i vår uppsats. Goodmans (SBU, 1993) metod användes. LÄS MER