Sökning: "Kristian Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Kristian Johansson.

 1. 1. Lågfrekvent eller högfrekvent ljuddesign i skräckspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Lindström Ortiz; Kristian Johansson; [2020]
  Nyckelord :Skräck; frekvensomfång; spel; film; ljud och musik;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur lågfrekvent och högfrekvent skräck ljuddesign upplevs i ett neutralt grafiskt spel. Studien har undersökt vilken ljuddesign anses som mest skrämmande för att kunna underlätta eller vidareutveckla i hur man ljudlägger skräckspel. LÄS MER

 2. 2. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER

 3. 3. Analys av förluster i småskaligt fjärrvärmenät : En studie för Lessebo Fjärrvärme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Kristian Johansson; Filip Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :värmeförlust; fjärrvärme; småskalig fjärrvärme; nätkartor; Lessebo; lågtemperatur; solvärme; rörförluster;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar de rapporterat höga förlusterna i ett småskaligt fjärrvärmenät i Lessebo där styrkort för år 2013 redovisar förluster på 38 %. Genom att med en kvantitativ metod beräkna de värmeförluster som sker genom värmeledning i rörnätet görs en bedömning om rörnätets utformning är källan till de höga förlusterna eller ej. LÄS MER

 4. 4. Förstelärarskap - En tidig analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jimmy Johansson; Kristian Hård; [2015]
  Nyckelord :förstelärare; motivation; motstånd; lärare; reform; karriär; förändring; tematisk analys; Advanced teachers; resistance; teachers; career; change; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med syftet att undersöka hur förstelärare i den svenska grundskolan upplevde och skapade mening i sin nya roll inom ramen för regeringens karriärtjänstreform genomfördes en kvalitativ studie med åtta förstelärare. Förstelärarna berättade om erfarenheter de gjort under sin första termin som förstelärare och intervjudatan analyserades tematiskt. LÄS MER

 5. 5. Färdigställande av Androidapplikation

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Kristian Johansson; [2014]
  Nyckelord :Android; mobilapplikationer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på uppdrag av IT-kontoret och Mawik AB. Uppdraget går ut på att förbättra ett befintligt system åt ett företag som tömmer slambrunnar. LÄS MER