Sökning: "Kristian Rosdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristian Rosdahl.

  1. 1. Verbal och icke verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Alina Heringhaus; Kristian Nilsson; Malin Rosdahl; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Verbal och icke verbal kommunikation är ett utbyte av information eller känslor mellan två personer. Inom omvårdnadsarbetet är kommunikation ett viktigt redskap att använda sig av som sjuksköterska. Syfte: Att belysa verbal och icke verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient vid det akuta omhändertagandet av patienten. LÄS MER