Sökning: "Kristian Toll"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristian Toll.

 1. 1. "Inte bara glass och ballong" En kvalitativ studie av svenska militära utlandsveteraners upplevelser av stöd och förståelse från Försvarsmakten och allmänheten efter utlandstjänstgöring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kristian Byhlén; Andreas Toll; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. HDR och Tone mapping i automatiserade tullsystem

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Kristian Larsson; Michael Larsson; [2013]
  Nyckelord :HDR; Tone mapping; algoritmer; bildbehandling; dynamiskt omfång;

  Sammanfattning : This report is about how HDR (HighDynamicRange) can be created and used in combination with Tone mapping. This work has been carried out together with Kapsch TrafficCom AB in Jönköping.The objective of this project is to:Evaluate and investigate the effects given to pictures by HDR and tone mapping. LÄS MER