Sökning: "Kristin Adolfsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristin Adolfsson.

 1. 1. Bifacial photovoltaic systems established in a Nordic climate : A study investigating a frameless bifacial panel compared to a monofacial panel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kristin Boman; Ida Adolfsson; Sofia Ekbring; [2019]
  Nyckelord :Bifacial; Photovoltaic; PV; PV system; Monofacial; Frameless; Nordic; Nordic climate; Sweden; Uppsala; Enköping; Snow; Frame; solar parks; solar park; solar energy;

  Sammanfattning : The aim with this project was to study the power output from a frameless bifacial photovoltaic (PV) system relative to a traditional monofacial PV system with a frame. A general overview of how the geographical conditions affects the energy utilization of different PV systems is investigated throughout the project. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av teamarbete utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristin Adolfsson; Camilla Patriksson; [2018]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; teamarbete; patientsäkerhet; prehospital akutsjukvård; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö är komplex och oförutsägbar då tidigare forskning påvisar flertalet faktorer som påverkar vården av patienten. Att främja patientens välbefinnande genom personcentrerad vård och minska vårdlidandet är ambulanssjuksköterskans mål med vårdandet. LÄS MER

 3. 3. Vad kostar din tröja? : En studie om hur textilföretag kan styra och kontrollera sina leverantörer i etiska frågor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Diana Adolfsson; Kristin Pettersson; Dennis Sjögren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vad kostar din tröja? Datum: 2014-01-15 Författare: Diana Adolfsson, Kristin Pettersson, Dennis Sjögren Nivå: Kandidatuppsats i ekonomistyrning 15 hp Handledare: Petter Boye Examinator: Thomas Karlsson Problem och Syfte: Globalisering har idag medfört att produktion och andra processer inom företag har förlagts i olika länder runt om i världen. Svenska textilföretag gör inköp främst från Asien och oftast ägs inte fabrikerna av företagen utan de har sin produktion placerad hos olika leverantörer. LÄS MER