Sökning: "Kristin Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Kristin Bengtsson.

 1. 1. Förskolebibliotek : Hur förskollärare skapar och använder litterära miljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :My Midenius; Kristin Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :preschool library; literary environments; frame factors; reading; participation; förskolebibliotek; litterära miljöer; ramfaktorer; läsning; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra några förskollärares erfarenheter av att skapa och använda litterära miljöer i förskolan för att främja barns intresse för läsning och barnlitteratur. Studien utgår från begreppet förskolebibliotek, samt hur förskolorna arbetar för att skapa miljöer med fokus på läsintresse. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med tvångsåtgärder inom psykiatri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Camilla Bengtsson; Kristin Gisladottir; [2015]
  Nyckelord :Omvårdnad; psykiatri sjuksköterska; tvång; tvångsinläggning;

  Sammanfattning : Isolering, bältning och tvångsmedicinering är exempel på tvångsåtgärder som förekommer inom psykiatrin världen över. Sjuksköterskor möter patienter som tvångsvårdas, och ansvarar för att skapa relationer med dem. LÄS MER

 3. 3. Kundorienterad lagerstyrning ur ett lean perspektiv : En fallstudie på ett medelstort tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kristin Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :Hantering av efterfrågan; produktionsplanering; lagerstyrning; supply chain management; lean; flödeseffektivitet.;

  Sammanfattning : Att skapa fördelar med lean kräver en gedigen hängivenhet i tillämpningen av lean filosofin. Studier har påvisat svårigheter hos medelstora tillverkningsföretag vid tillämpning av lean att skapa synergier mellan hantering av efterfrågan och lagerstyrning. LÄS MER

 4. 4. Konkurrens - på gott eller ont?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Kristin Bengtsson; Anette Olsson; [2006]
  Nyckelord :konkurrens; Friskolor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svenskt och norskt barnavårdsarbete : en jämförande studie av socialtjänstens konkreta barnavårdsarbete

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mina Bengtsson; Kristin Persson; [2005]
  Nyckelord :socialtjänst; Norden; Norge; Sverige; socialt arbete med barn; barnavård; organisationsarbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to examine and compare Swedish and Norwegian social work with children. It is a comparative study between two social welfare offices, in districts with similar population and problems, one located in Stockholm and one in Oslo. LÄS MER