Sökning: "Kristin Brunge"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristin Brunge.

 1. 1. Biogas från gödsel och gräs i kombination med dikalvsproduktion : möjligheter och begränsningar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johan Andersson; Kristin Brunge; Tobias Walla; [2017]
  Nyckelord :biogasanläggning; vall; vallodling; samrötning; klimatpåverkan; energigräs; energigrödor;

  Sammanfattning : Sweden has great potential for biogas production from manure, residues and energy crops. The environmental benefits are substantial, as the biogas production system reduces emissions from manure pits. The produced biogas can then also do well by replacing environmentally harmful electricity production or fuels. LÄS MER

 2. 2. Förbättrad logistik för byggmaterial i Norra Djurgårdsstaden : Metodutveckling för utvärdering av miljöbelastning

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Kristin Brunge; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Norra Djurgårdsstaden är för närvarande ett av Europas största stadsutvecklingsområden och kommer ge rum för cirka 10 000 nya bostäder och cirka 30 000 nya arbetsplatser. Stadsdelen präglas av en stark miljöprofilering och ska verka som en förebild för ett hållbart stadsbyggande. LÄS MER