Sökning: "Kristin Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Kristin Carlsson.

 1. 1. Rätt vård till rätt patient, vid rätt tillfälle och i rätt tid : En fallstudie om produktions- och kapacitetsplanering inom sjukvården i Region Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristin Carlsson; Petra Sandahl; [2017]
  Nyckelord :Produktions- och kapacitetsplanering; produktionsstyrning; hinder; effekter; sjukvård;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik - 2FE25E, VT 2017 Författare: Kristin Carlsson och Petra Sandahl Handledare: Helena Forslund Titel: Rätt vård till rätt patient, vid rätt tillfälle och i rätt tid – En fallstudie om produktions- och kapacitetsplanering inom sjukvården i Region Kronoberg. Bakgrund: Hälso- och sjukvården står inför ökande kostnader och en åldrande befolkning som behöver mer vård, och de kommande åren kommer svensk sjukvård behöva hantera flera stora utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Suicidalitet och schizofrenispektrumstörning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Kristin Lidén; Madeleine Carlsson; [2016-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Framtagning av mätutrustning för dämpning och flexibilitet i löparskor

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för fysik (Chalmers)

  Författare :Oscar Carlsson; Emelie Laussen; Kristin Kha; Hanna Tengblad; Fredrik Wennermark; [2016]
  Nyckelord :Cushioning; flexibility; running shoes; measuring equipment; Runner’s World; concept design; product development.;

  Sammanfattning : The running shoe experience is an important factor when choosing what shoe to buy. Since there are all kinds of runners, regular exercisers to elite athletes, most individuals have different preferences. This is the reason why there are so many different shoe structures on the market. LÄS MER

 4. 4. Konsten att tillvarata yngre barns motivation för ett lustfyllt lärande

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Kristin Carlsson; Åse Persson; [2012]
  Nyckelord :Barns motivation; lustfyllt lärande; yngre barn; specialpedagog;

  Sammanfattning : Carlsson, Ann-Kristin & Persson, Åse (2011). Konsten att tillvarata yngre barns motivation till ett lustfyllt lärande (The art of capturing a young child’s motivation to achieve pleasurable learning experience). Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle Specialpedagogik, Malmö Högskola. LÄS MER

 5. 5. Inomhusmiljöns betydelse för barns lek : En studie om pedagogers uppfattningar om inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Thurfjell; Chatarina Carlsson; [2010]
  Nyckelord :förskola; inomhusmiljö; lek; pedagoger;

  Sammanfattning : .... LÄS MER