Sökning: "Kristin Dahlström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristin Dahlström.

 1. 1. Företags tillämpning av nudging inom detaljhandelsbranschen : En kvalitativ studie om hur företag inom detaljhandelsbranschen tillämpar nudging inom fysisk butik och e-handelsplattform

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Kristin Jansson; Agnes Dahlström; [2020]
  Nyckelord :Nudging; nudge; choice architect; retail; marketing; Nudging; nudge; valarkitektur; detaljhandel; marknadsföring;

  Sammanfattning : Föreställ dig att du har funderat ett tag på att börja äta mer hälsosamt, även om du inte kan förmå dig till att börja. Plötsligt en dag känns det där hälsosamma alternativet i restaurangen som ett mycket naturligt val att ta och en anledning till det kan bero på att restaurangen hade utformat en nudge som du blev påverkad av. LÄS MER

 2. 2. Från stödåtgärd till språkundervisning, en textanalys av kursplaner i modersmål från Lgr 69 till Lgr 11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kristin Dahlström; [2018-02-02]
  Nyckelord :andraspråkselever; identitetsutveckling; kultur; kulturell bakgrund; kursplan; kursplansanalys; modersmål; modersmålsundervisning; språkforskning; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Sedan början av 1970-talet har modersmålsundervisning erbjudits till elever med annat modersmålän svenska och har sedan dess varit ett ämne under diskussion kring dess vara eller ickevara. Frågan om varför elever med annat modersmål än svenska ska undervisas i sitt modersmålgår att härledas till dels forskning men också till ämnets kursplan och offentliga publikationerfrån regeringen. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av Studentportalen : En enkätundersökning bland studenter på Linköpings universitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Kristin Dahlström; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studentportalen är tänkt att vara ett hjälpmedel för studenterna under deras studietid genom att tillhandahålla olika tjänster och funktioner som behövs för studierna. är kan studenterna bland annat registrera sig på kurser, anmäla sig till tentor, beställa intyg och skapa scheman. LÄS MER