Sökning: "Kristin Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Kristin Eriksson.

 1. 1. Motivera till förändring eller styra mot anpassning? : En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av MI som förändringsmetod i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Linnea Berggren; Kristin Eriksson; [2018]
  Nyckelord :MI; socialarbetare; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Motiverande samtal, MI, är en legitimerad samtalsmetod som används av professionella inom socialt arbete i syfte att motivera och främja en positiv utveckling hos klienter. I många verksamheter inom socialt arbete utgör MI en grund. LÄS MER

 2. 2. BVC sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner av att arbeta med barn som misstänks fara illa : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristin Persson; Kristina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Child abuse; child health care nurse; experiences; notification; Barn som far illa; barnavårdcentralsjuksköterska; erfarenheter; orosanälan;

  Sammanfattning : Bakgrund:​ Barnhälsovården har ett stort ansvar att upptäcka och stödja barn som misstänks fara illa. Barnavårdscentral (BVC) sjuksköterskans främsta uppgift är att främja barns hälsa och utveckling, tidigt identifiera problem, förebygga ohälsa hos barn samt ge föräldrastöd. LÄS MER

 3. 3. Socialt arbetsintegrerande företag och dess påverkan på samhällets ekonomi – En fallstudie på Norrköpings Kommun

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Kristin Eriksson; jessica Göransson; [2016]
  Nyckelord :Social Enterprises; Cost Benefit Analysis; Norrköping; Sweden; National Economy; Prosanitas AB; Socialt Arbetsintegrerande Företag; Socioekonomiskt Bokslut; Norrköpings Kommun; Samhällskalkyl; Prosanitas AB;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur socialt arbetsintegrerande företag påverkar samhällets ekonomi genom att identifiera hur kommun, landsting, försäkringskassan och arbetsförmedlingen påverkas av verksamheten. Använd metod är ett socioekonomiskt bokslut över ett av de största socialt arbetsintegrerande företagen i Norrköping; Prosanitas AB. LÄS MER

 4. 4. Harts & terpener som additiv i träbränslepellets : Effekter på pelletsens bulkdensitet och hållfasthet samt energianvändning

  M1-uppsats,

  Författare :Kristin Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Pellets; additiv; kvalitet;

  Sammanfattning : Pellets som träbränsle har ökat kraftigt de senaste åren och har blivit en viktig del för att klara Eu:s 2020 mål. Hushållsuppvärmningen med pellets ökade med 71 % mellan år 2005 och 2010. I takt med ökningen sätter hushållanvändarna högre krav på kvalitéten på pelletsen. LÄS MER

 5. 5. Mötesplatsen : Utformning av en plats för möten, kommunikation och återhämtning på jobbet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Sofia Eriksson; Kristin Renöfält; [2016]
  Nyckelord :Industrial design; interior design; workplace; communication; meeting place; restorative area.; Industridesign; inredningsdesign; kontorsmiljö; kommunikation; mötesplats; återhämtning.;

  Sammanfattning : Mötesplatsenär en utforskande designuppsats som behandlar ämnena möten, kommunikation och återhämtning på arbetsplatsen. Vi gör en litterär undersökning där vi tittar på forskning gjord av Rachel och Stephen Kaplan, Gary W. LÄS MER