Sökning: "Kristin Kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Kristin Kraft.

 1. 1. Improvements and Validation of THUMS Upper Extremity : Refinements of the Elbow Joint for Improved Biofidelity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kristín Sverrisdóttir; [2019]
  Nyckelord :Upper extremity; elbow; biofidelity; validation; Total HUman Model for Safety THUMS ; Finite Element Modeling FEM ; Övre extremitet; armbåge; biofidelitet; validering; Total HUman Model for Safety THUMS ; Finite Element Modellering FEM ;

  Sammanfattning : Introduction One out of five reported motor vehicle collision injuries occur to the upper extremities. Certain parts of The Total HUman Model for Safety (THUMS) lack validation against experimental data, including the elbow. LÄS MER

 2. 2. Resurs eller problem? : En studie av hur nyanlända invandrares identitet konstrueras i den politiska diskursen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Kristin Franke Björkman; [2014]
  Nyckelord :discourse analysis; integration; establishment reform; labor market establishment; problem representation; identity construction; Carol Lee Bacchi; diskursanalys; integration; etableringsreformen; arbetsmarknadsetablering; problemrepresentation; identitetskonstruktion; Carol Lee Bacchi;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats som genom diskursanalys undersöker hur den nyanlände invandrarens identitet konstrueras i samband med utformningen av etableringsreformen, en reform som trädde i kraft december 2010 med syftet att underlätta etableringen på den svenska arbetsmarknaden för vissa nyanlända invandrare, samt vilka konsekvenser denna identitetskonstruktion kan leda till. Den diskursanalytiska metod som ligger till grund för utformningen av analysen är Carol Lee Bacchis ”What’s the problem represented to be?”, vilken fokuserar på hur ett politiskt problem framställs genom att studera vilka lösningar som föreslås. LÄS MER

 3. 3. Samarbete på bolånemarknaden - Ett vinnade koncept?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Ivansson; Kristin Olinge; [2013]
  Nyckelord :Banksamarbete; fastighetsförmedling; kundrelation; bolån;

  Sammanfattning : Att en mäklare samarbetar med en bank är idag mer regel än undantag. År 2011 trädde den nya fastighetsmäklarlagen i kraft som möjliggjorde för mäklare att få ersättning för förmedlandet av bolånekunder med villkoret att ersättningen skall vara av en obetydlig summa. LÄS MER

 4. 4. Överlämnande på grund av brott- den europeiska och den nordiska arresteringsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristin Liatsou; [2012]
  Nyckelord :Straffrätt; EU-rätt; arresteringsorder; överlämnande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utlämningsinstitutet är en viktig del av det internationella straffrättsliga samarbetet. Syftet är att genom gemensamma insatser få till stånd lagföring av en brottsmisstänkt person, eller möjliggöra att ett redan utdömt straff kan verkställas. LÄS MER

 5. 5. Psykosocial arbetsmiljö : En arbetsgivares respektive arbetstagares ansvar för den psykosociala arbetsmiljön 

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anna Karlsson; Kristin Nytomt; [2010]
  Nyckelord :jurisprudence; labour legislation; psychosocial work environment; work environment legislation; work environment; work environment management.; rättsvetenskap; arbetsrätt; psykosocial arbetsmiljö; arbetsmiljörätt; arbetsmiljö; arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Arbetsmiljö är ”summan” av både fysiska, sociala och psykiska upplevelser som en arbetstagare möter i arbetslivet. Dessa upplevelser skapas eller formas av olika faktorer som arbetstagaren dagligen möter på sin arbetsplats. Då psykosocial arbetsmiljö idag är en relevant och aktuell fråga är uppsatsen inriktad på detta ämnesområde. LÄS MER