Sökning: "Kristin Rehnström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristin Rehnström.

 1. 1. Hinder hos högstadieelever i hjälpsökande vid psykisk ohälsa : Skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jansson; Kristin Rehnström; Olivia Tidström; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; school counselor; middle school students; young people s psychosocial identity; scope of action; Psykisk ohälsa; skolkurator; högstadieelever; ungdomars psykosociala identitet; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers uppfattning om vad som kan hindra högstadieelever från att söka vidare stöd vid psykisk ohälsa. Författarna önskar även ta reda på vilka begränsningar i handlingsutrymmet skolkuratorer ser utifrån yrkesrollen att hjälpa högstadieelever vidare vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Omkonstruktion av elektrisk testrigg

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Kristin Fredriksson; Astrid Rehnström; [2016]
  Nyckelord :testrigg; avvibrering; koppling;

  Sammanfattning : This report presents a thesis done at Husqvarna Groups component department. The purpose was to redesign an electrical test rig for a Husqvarna chainsaws so that it was robust enough to withstand tests for at least 50 hours at a speed of 14 000 rpm. The electrical test rig is driven by an electric motor that sets the rotating system in motion. LÄS MER