Sökning: "Kristina Abelli Elander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Abelli Elander.

 1. 1. Våld i konsten : En studie om hur våld gestaltats i konsten under 1900-talets sista decennier

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Frostensson; [2020]
  Nyckelord :Våld; konst; feminism; postmodernism; svenska kvinnliga konstnärer; flickor i konsten; våld i nära relation; Marie-Louise Ekman; Marja Ruta; Kristina Abelli Elander; Maria Lindberg; Maria Friberg; Monica Larsen Dennis; Helene Billgren; Tuija Lindström; Charlotte Gyllenhammar; Anna-Maria Ekstrand; Annika von Hausswolff;

  Sammanfattning : This essay examines how family-related violence was depicted in art in Sweden during the 70s, 80s and 90s. A major shift in the views of violence within the family and in relationships occurs during this period, which becomes evident through a change in laws but is also visible in an ongoing social debate. LÄS MER

 2. 2. "Which way I Love" och "Vulkan I varje land eller Bomben åt Var och En" : analys av två verk av Kristina Abelli Elander och Erla Thorarinsdottir

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Eleonore Ranstam; [2008]
  Nyckelord :feminism och konst; politik i konsten; 1980-talet; Art history; Konsthistoria; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Meningen med denna uppsats är att genom en jämförande analys utforska vad dessa två verk från början av 1980-talet säger om samtiden i fråga om politiska och feministiska aspekter. Uppsatsen börjar med beskrivningar och analyser av verkan var för sig där det konstateras att Kristina Abelli Elander kritiserar köns- och familjeroller medan Erla Thorarinsdottir tar upp kampen för fred och kärleken till sitt hemland. LÄS MER