Sökning: "Kristina Abelli Elander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Abelli Elander.

  1. 1. "Which way I Love" och "Vulkan I varje land eller Bomben åt Var och En" : analys av två verk av Kristina Abelli Elander och Erla Thorarinsdottir

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

    Författare :Eleonore Ranstam; [2008]
    Nyckelord :feminism och konst; politik i konsten; 1980-talet; Art history; Konsthistoria; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Meningen med denna uppsats är att genom en jämförande analys utforska vad dessa två verk från början av 1980-talet säger om samtiden i fråga om politiska och feministiska aspekter. Uppsatsen börjar med beskrivningar och analyser av verkan var för sig där det konstateras att Kristina Abelli Elander kritiserar köns- och familjeroller medan Erla Thorarinsdottir tar upp kampen för fred och kärleken till sitt hemland. LÄS MER