Sökning: "Kristina Axheim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Axheim.

 1. 1. Have we arrived yet? : Ecotourism operators managing dilemmas in Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Kristina Axheim; Jessie Kit Wah Ng; [2009]
  Nyckelord :Ecotourism; ecotourism operators; dilemma; three perspectives; eco-tour;

  Sammanfattning : The concern for the environment and social aspects have been highlighting in the concept of ecotourism. Tourism is a growing industry, where ecotourism is one of the fastest growing components in tourism today. LÄS MER

 2. 2. Förstår du? : En kvalitativ flerfallstudie om intern kommunikation och dess kanaler

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Kristina Axheim; Sara Edlund; [2008]
  Nyckelord :Intern kommunikation; kommunikationskanaler; information.;

  Sammanfattning : Kommunikation är något som har funnits så länge det har funnits människor på jorden. I denna uppsats så ligger fokus på intern kommunikation och dess kommunikationskanaler ur ett organisatoriskt perspektiv. Undersökningen har utförts på anställda inom tre valda organisationer. LÄS MER