Sökning: "Kristina Bacos"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Bacos.

 1. 1. ”VI HAR INGA KLAGOMÅL HÄR” -en studie om klagomålshantering ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Kristina Bacos; Anna Hjelmberg; Assal Tavakoli-Toussy; [2009]
  Nyckelord :klagomålshantering; service recovery; rättelse; frontpersonal; medarbetare; bank; relationer; stärkt personal; kontorskultur; kontext; landsbygd; Management of enterprises; Företagsledning; management; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel:”Vi har inga klagomål här”- en studie om klagomålshantering ur ett medarbetarperspektiv. Nivå: Magisteruppsats, 2008. Författare: Kristina Bacos, Anna Hjelmberg och Assal Tavakoli. Handledare: Erika Andersson Cederholm och Jörgen Eksell. LÄS MER

 2. 2. Revenue Management ur ett serviceperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Kristina Bacos; Lina Ericson; Sophie Fitinghoff; [2007]
  Nyckelord :revenue management; yield management; intäktsoptimering; service management; god service; hotell; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problembeskrivning:Revenue Management handlar om att sälja rätt produkt, till rätt person, vid rätt tid och till rätt pris, som ett sätt att optimera intäkterna och är en vanlig styrfilosofi inom till exempel hotellbranschen. Service Management är en styrfilosofi där olika interna processer understödjer ett tjänsteföretags arbete med att ge god service tillsammans med tjänsterna som säljs. LÄS MER