Sökning: "Kristina Bartl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Bartl.

  1. 1. Presenting Online News to Young Millennials

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Kristina Bartl; [2020]
    Nyckelord :online news; millennials; digital journalism; co-design; interaction;

    Sammanfattning : Traditional news providers struggle to reach young millennials. Current research states that one reason for this is the growing divergence between news providers’ current online news presentation and how young millennials want news to be presented online. LÄS MER