Sökning: "Kristina Baylan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Baylan.

 1. 1. Access: Hearing world : A documentation of the birth of a website for deaf and hearing impaired that addresses technology

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Kristina Baylan; [2012]
  Nyckelord :HCI; Usability; User-friendly Deaf; Hearing impaired; PACT; SWOT; MDI; Användbarhet; Användarvänlighet; Döva; Hörselskadade; PACT; SWOT;

  Sammanfattning : This paper is part of the practical bachelor’s thesis that is reporting the details of the process of creating a new website called Access: Hearing world. The website is aimed to provide information about new smartphone applications for the targeted group of users. LÄS MER

 2. 2. "Jag känner mig liksom inte handikappad längre." : En kvalitativ intervjustudie om teckenspråkiga döva och hörselskadade individers upplevelser med smartphones

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Mathias Ericson; Kristina Baylan; [2011]
  Nyckelord :Smartphone; Applications; Deaf; Hearing impaired; Sign language; SMS; Video chat;

  Sammanfattning : This c-level essay examines how deaf and hearing impaired individuals use smartphones to live and communicate in a “hearing world”. The main target is to find some understanding of the struggles of this population and smartphones have made it easier to adapt to the hearing worlds’ demands with the applications that follow. LÄS MER