Sökning: "Kristina Below"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kristina Below.

 1. 1. Innehållsvalidering av den svenska preliminära San Salvadourskalan : En modifierad Delphistudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Kristina Flynner; Kerstin Hagström Backe; [2018]
  Nyckelord :pain; severe cognitive and physical impairments; behavior; observation; modified Delphi; content validity; survey.; smärta; flerfunktionsnedsättning; beteendeobservation; modifierad Delphi; innehållsvaliditet; enkät.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är mer vanligt förekommande hos vuxna personer med flerfunktionsnedsättning jämfört med normalbefolkningen. Vuxna personer med flerfunktionsnedsättning är helt beroende av att personer i omgivningen uppmärksammar och kontinuerligt kartlägger deras smärta. LÄS MER

 2. 2. Enskilt huvudmannaskap för allmän plats : En studie av kommunernas redovisning av särskilda skäl

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Anna Franzon; Lindqvist Kristina; [2015]
  Nyckelord :Local plan; private responsibility for public areas; special reasons; public areas; joint facility; Detaljplan; enskilt huvudmannaskap; särskilda skäl; allmän plats; gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : Sedan plan- och bygglagen infördes år 1987 har det varit möjligt att göra avsteg från huvudregeln om kommunalt huvudmannaskap i detaljplaner och istället använda enskilt huvudmannaskap. Ett enskilt huvudmannaskap kräver att särskilda skäl föreligger och bör därför motiveras väl i planbeskrivningen eftersom fastighetsägarna får överta ansvaret för anläggning, drift och underhåll av de allmänna platserna. LÄS MER

 3. 3. Hur definierar och presenterar folkbiblioteken e-böcker på sina webbplatser? En innehållsanalys av folkbibliotekens webbplatser 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Kajsa Nilsson; Kristina Serey Mendez; [2014]
  Nyckelord :e-böcker; definition; webbplatser; e-bok; folkbibliotek; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to see how the Swedish public libraries present e-books on their website. This study has tried to answer the following questions:1. How do the public libraries construct their definitions of the word e-book, and what patterns are there in the definitions?2. LÄS MER

 4. 4. Empowerment and Sustainable Agriculture in Loma Linda, Guatemala : A qualitative study on contributions for empowerment by the local association in Loma Linda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Kristina Dobricic; [2011]
  Nyckelord :Sustainable; agriculture; pesticides; empowerment; Guatemala; alternative development;

  Sammanfattning : This study is focused in a Guatemalan small village, Loma Linda, and on the local association ASODILL that is working for sustainable agriculture and alternative employment possibilities.   Many rural areas throughout the world, including Guatemala, have been exposed to neglect by the government, political exclusion, and socioeconomic inequalities. LÄS MER

 5. 5. A Risk Assessment of Reusing Wastewater on Agricultural Soils - A Case Study on Heavy Metal Contamination of Peach Trees in Ouardanine, Tunisia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Kristina Berglund; Helena Claesson; [2010]
  Nyckelord :heavy metals; Health risk assessment; Ouardanine Monastir; Tunisia; peaches; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is a risk assessment of the risk related to ingestion of heavy metals via peaches irrigated with treated wastewater. The studied heavy metals were Cadmium (Cd), Lead (Pb), Zinc (Zn) and Cupper (Cu). The thesis is founded on a case study performed on a peach field in Ouardanine, Tunisia. LÄS MER