Sökning: "Kristina Björkholtz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Björkholtz.

  1. 1. En fallstudie av läs- och skrivarbetet i grundsärskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Anneli Bengtsson Sjöström; Kristina Björkholtz; [2018]
    Nyckelord :grundsärskola; individualisering; framgångsfaktorer; lärares förhållningssätt; läs- och skrivundervisning; sociokulturell teori;

    Sammanfattning : Abstract Bengtsson Sjöström, Anneli & Björkholtz, Kristina, (2018). En fallstudie av läs- och skrivarbetet i grundsärskolan. LÄS MER