Sökning: "Kristina Brändemo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Brändemo.

  1. 1. Drev, syndabockar och megäror Skildringen av metoo-rörelsen i Katarina Frostensons och Fredrik Virtanens självbiografier

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Kristina Brändemo; [2020-05-08]
    Nyckelord :Katarina Frostenson; Fredrik Virtanen; metoo; sexual violence; autobiography; Alexandra Pascalidou; Matilda Gustavsson; Jean-Claude Arnault;

    Sammanfattning : This thesis is an analysis of the description of the metoo movement in the autobiographies of poet Katarina Frostenson and journalist Fredrik Virtanen. Frostenson’s husband, Jean-Claude Arnault, and Virtanen were both publicly accused of sexual harassment and rape during metoo. LÄS MER