Sökning: "Kristina Engel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Engel.

  1. 1. Lärande i grupp

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Kristina Engel; Jonas Rodin; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vårt examensarbete behandlar lärande och grupprocesser, vi ville ta reda på vilken faktor som påverkar lärandet i grupp. Det lärande som framförallt behandlas är när elever lär av varandra, lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER