Sökning: "Kristina Fischer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Fischer.

  1. 1. Språklig dramatik vid Svansjön : Den spänningsskapande dialogen i Kristina Lugns Kvinnorna vid Svansjön

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Tora von Platen; [2006]
    Nyckelord :Kristina; Lugn; Kvinnorna; vid; Svansjön; dialog; språk;

    Sammanfattning : The drama of Kristina Lugn’s Kvinnorna vid Svansjön (The women by the Swan Lake) takes place in the dialogue and language; the same ambiguous language that is found in Lugn’s poetry. In this essay I examine how meaning and dramatic tension is created in the dialogue of Kvinnorna vid Svansjön. LÄS MER