Sökning: "Kristina Hellström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Kristina Hellström.

 1. 1. Psykoterapeuters erfarenhet av att behandla posttraumatiskt stressyndrom med kognitiv beteendeterapi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Heléne Höjner; Hellström Brengesjö Kristina; [2017-03-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykoterapeuters erfarenheter av att behandla posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, med kognitiv beteendeterapi, KBT. Åtta psykoterapeuter intervjuades och svaren analyserades tematiskt. LÄS MER

 2. 2. Hur unga kvinnor diskuterar och reflekterar om reklambilder där ett idealiserat kvinnligt kroppsideal förekommer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Madeleine Hellström; Kristina Wallström; [2013]
  Nyckelord :idealiserade bilder; kroppsuppfattning; reklampåverkan; självkänsla; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Studien handlar om unga kvinnors relation till reklambilder. I diskussionen exemplifieras hur idealet internaliseras. Artikeln har sin grund på en undersökning om hur unga kvinnor i fokusgrupper diskuterar och reflekterar kring reklambilder. LÄS MER

 3. 3. Perspiratio- en del i vätskebalansen? : Enkätundersökning på Sveriges intensivvårdsavdelningar för vuxna

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Marcus Wallander; Kristina Hellström; [2013]
  Nyckelord :Intensive care; intensive care nurse; fluid balance; perspiration; water loss; Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; vätskebalans; perspiratio; vätskeförlust;

  Sammanfattning : Bakgrund: I intensivvårdssjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att räkna och registrera vätskebalans. Normal perspiratio är mellan 800-1100ml/dygn. Vätskeförlust via perspiratio är svårberäknad och hos den kritiskt sjuka patienten är de individuella skillnaderna ännu större och perspiratio kan bli större än normalt. LÄS MER

 4. 4. Min man från Mellanöstern : - en religionsvetenskaplig analys av två skildringar om blandäktenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Kristina Hellström; [2010]
  Nyckelord :Intercultural marriage; islamophobia; cultural differences; cross-border love; xenophobia; Blandäktenskap; islamofobi; kulturskillnader; gränsöverskridande kärlek; främlingsfientlighet;

  Sammanfattning : Måste det nödvändigtvis vara invecklat och svårt med interkulturella relationer? Innebär kärleksrelationer över gränserna mer komplikationer än andra förhållanden där man delar kultur, religion och etnicitet? Det finns uppenbarligen många människor som fattar tycker för varandra oavsett nationalitet och tro, men i flera skönlitterära romaner skildras en bild av att det är mer eller mindre omöjligt att få ett sådant förhållande att fungera. Jag vill dock gärna fortsätta att tro att kärleken beror mer på en sorts personkemi och attraktion människor emellan, något som man inte direkt kan sätta fingret på men som ändå finns där. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsdiagnoser enligt NANDA hos patienter som vårdas på en medicinsk vårdavdelning

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Kristina Hellström; Eleonor Nordenrot; [2009]
  Nyckelord :NANDA; omvårdnadsdiagnoser; omvårdnadsbehov; medicinsk vårdavdelning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bedöma omvårdnadsbehov hos patienter som vårdas på en medicinsk vårdavdelning och hur dessa kan beskrivas med hjälp av omvårdnadsdiagnoser enligt North American Nursing Diagnosis Association [NANDA]. NANDA är en internationell sjuksköterskesammanslutning som har skapat ett system med standardiserade omvårdnadsdiagnoser vilka inte finns översatta till svenska. LÄS MER