Sökning: "Kristina John"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kristina John.

 1. 1. Varför tillåter Gud det onda? : En jämförande studie av C.S Lewis och John Hicks tedicéer.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Evelina Olsson; Kristina Bölander; [2014]
  Nyckelord :Teodicé; Teodicéproblemet; C.S Lewis; John Hick; Ondskans problem;

  Sammanfattning : Abstract The amount of evil that we can see in our world might make the thought of a kind and caring God as its creator paradoxical. This is what is generally called the problem of evil and the topic of this study. This is a litterary study which is based on qualitative analysis and hermeneutics as our method. LÄS MER

 2. 2. Myrby träsk - från havsvik till betesmark : En manual för visningar vid Gamla Uppsala.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Niklasson; Kristina Persson; [2014]
  Nyckelord :Gamla Uppsala; John Dewey; Museivisning; Myrby Träsk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. English Arts and Crafts gardens and how they can be modernised in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristina Nygren; [2012]
  Nyckelord :Arts and Crafts movement; sustainable garden; Hidcote Manor; Sissinghurst Castle; Ulla Molin; Ulf Nordfjell; Garden Design; modernisation; hållbar trädgård; trädgårdsgestaltning; modernisering;

  Sammanfattning : The aim with this thesis was to investigate what characterises an English Arts and Crafts garden how they could be modernised in Sweden. My research was limited to 20 weeks of full-time writing and worth 30 ECTS. Through literature studies, interviews and site visits I could analyse my findings which resulted in a concrete garden design project. LÄS MER

 4. 4. Empowerment and Sustainable Agriculture in Loma Linda, Guatemala : A qualitative study on contributions for empowerment by the local association in Loma Linda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Kristina Dobricic; [2011]
  Nyckelord :Sustainable; agriculture; pesticides; empowerment; Guatemala; alternative development;

  Sammanfattning : This study is focused in a Guatemalan small village, Loma Linda, and on the local association ASODILL that is working for sustainable agriculture and alternative employment possibilities.   Many rural areas throughout the world, including Guatemala, have been exposed to neglect by the government, political exclusion, and socioeconomic inequalities. LÄS MER

 5. 5. Borta bra men hemma bäst : En kvalitativ studie av hur det globala påverkar det kulturella i Elle Decorations hemma hos-reportage

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Matilda Andersson; Sofie Hallén; [2010]
  Nyckelord :Globalisering; intimisering; privat och offentligt; diskursanalys; semiotisk bildanalys; hemma hos-reportage; heminredningsmagasin;

  Sammanfattning : Syfte/problemställningar: Att med en kvalitativ undersökning studera om det tydligt via text och bild går att urskilja några globala och kulturella influenser i utvalda reportage från magasinet Elle Decoration, från fem olika länder. Vi studerar även skiljelinjerna mellan vad som är privat och vad som är offentligt genom framställningen av hemmet och dess inredning. LÄS MER