Sökning: "Kristina Johnsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Johnsson.

  1. 1. Bemötande av barn vars föräldrar är döende eller har avlidit. En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Kristina Löf; Camilla Johnsson; [2007]
    Nyckelord :child; grief; parent´s death; bereavement; barn; sorg; föräldrars död; smärtsam förlust;

    Sammanfattning : Each year over 3000 children in Sweden lose a parent. The loss of a parent may cause some grave changes in a child’s life, leading to both mental and physical consequences. LÄS MER