Sökning: "Kristina Källström-Gernes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Källström-Gernes.

  1. 1. Festivaler i tiden : En studie av festivaler, företag och förändring

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

    Författare :Helena Persson; Kristina Källström-Gernes; [2008]
    Nyckelord :organisationsförändring; organizational change; musikfestivaler; arrangemang; organisationsformer; ideell förening; aktiebolag; förändringsmotiv; förändringsdrivkrafter; ideal form;

    Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan om organisationsförändring, och ämnet är svenska musikfestivalers organisationsförändring och företagisering. Vi fokuserar på hur olika festivaler som driver sina verksamheter i olika organisationsformer fungerar och kommer att lyfta fram fördelar och nackdelar med organisationsformer som representeras i festivalbranschen. LÄS MER