Sökning: "Kristina Kardell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Kardell.

 1. 1. Framing Sustainability : A Qualitative Study of the Translation of the 2030 Agenda

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Wallén; Kristina Kardell; [2018]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; standards; translation; legitimacy; decoupling; communication; The 2030 Agenda; Sustainable Development Goals SDGs ;

  Sammanfattning : Following the increase of transnational organisations, global governance today is mainly relying on voluntary standards. One standard is the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development. LÄS MER

 2. 2. Ledning för konkurrenskraft : En kvalitativ studie av hur styrmedel samverkar på Scania

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristina Kardell; Johanna Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Ekonomistyrningspaket; organisationskultur; formella och informella styrmedel; ledarskap; konkurrenskraft;

  Sammanfattning : Ekonomistyrning består av ett antal olika kontrollsystem, både formella och informella. Dessa system har tidigare främst studerats isolerat från varandra, men bör studeras som en helhet för att skapa förståelse för hur de olika systemen påverkar och samverkar med varandra i en organisation. LÄS MER