Sökning: "Kristina Kind"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Kristina Kind.

 1. 1. Are limited editions limited to products?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lara Kristina Siebert; Frida Andersson; Carla Paladines Martinez; Johanna Allard; [2019]
  Nyckelord :limited edition; service; Visit Sweden; Finnair; Lund University; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this paper is to explore whether service can be implemented as limited edition in order to strengthen the brand and to drive business. Methodology/Approach: This research is based on a qualitative approach with a multi case study analyzing Visit Sweden, Finnair and Lund University. LÄS MER

 2. 2. Loss, Gain, and Chromosomes : Readability and Translation Shifts in Medical Information for Families of Children with 10q25/10q26 Deletions

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kristina Runyeon-Odeberg; [2019]
  Nyckelord :medical information; medical terminology; readability; translation strategies; translation shifts; medicinsk information; medicinsk terminologi; läsbarhet; översättningsstrategier;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis for the degree of Master, one year, is to investigate the translation of medical information from British English into Swedish. The analysis is concerned with readability and terminology. LÄS MER

 3. 3. Maternal Filicide - Patterns Motive and Diagnosis

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kristina Börtz; [2019]
  Nyckelord :Filicide; infanticide; child homicide; child victim; forensic psychology;

  Sammanfattning : When a child is murdered, the most frequent perpetrator is the child’s parent and if the age of the victim is below 12 months the offender is more likely to be the child’s mother. The overall purpose and aim for the current study is to, in terms of motive and mental illness, describe the occurrence of different kind of psychiatric and/or personality disorders, to map and identify the offender profile of women who are prosecuted for committing fatal violence against their children. LÄS MER

 4. 4. "Redovisning... hjärtat dunkar nästan sönder" : en intervjustudie om talängsliga elever och muntliga presentationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Kristina Bergström Meijer; Jenny Rönnlund; [2019]
  Nyckelord :Talängslan; muntliga presentationer; bedömning; eleverfarenheter; speciallärarinsatser;

  Sammanfattning : Oral communication has a central function in society. School has therefore a central role to develop students' public speaking. LÄS MER

 5. 5. Prestationsmätning–väge nmot förverkligad social påverkan? : En studie om hur organisationer inom socialt företagande arbetar med prestations mätning och vilka faktorer som ligger till grund för de tinterna beslutsfattandet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Inez Tranberg; Kristina Von Hacht; [2018]
  Nyckelord :Micro enterprises; small enterprises; social enterprises; performance measurement; balanced scorecard; decision-making; Mikroföretag; småföretag; socialt företagande; prestationsmätning; balanserat styrkort; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialt företagande är en slags organisatorisk hybridform som växt fram under de senaste decennierna. Dessa organisationer bygger sina affärsmodeller med syfte att både generera vinst och skapa nytta för samhället. LÄS MER