Sökning: "Kristina Kind"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Kristina Kind.

  1. 1. "Redovisning... hjärtat dunkar nästan sönder" : en intervjustudie om talängsliga elever och muntliga presentationer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Kristina Bergström Meijer; Jenny Rönnlund; [2019]
    Nyckelord :Talängslan; muntliga presentationer; bedömning; eleverfarenheter; speciallärarinsatser;

    Sammanfattning : Oral communication has a central function in society. School has therefore a central role to develop students' public speaking. LÄS MER

  2. 2. Prestationsmätning–väge nmot förverkligad social påverkan? : En studie om hur organisationer inom socialt företagande arbetar med prestations mätning och vilka faktorer som ligger till grund för de tinterna beslutsfattandet

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Inez Tranberg; Kristina Von Hacht; [2018]
    Nyckelord :Micro enterprises; small enterprises; social enterprises; performance measurement; balanced scorecard; decision-making; Mikroföretag; småföretag; socialt företagande; prestationsmätning; balanserat styrkort; beslutsfattande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Socialt företagande är en slags organisatorisk hybridform som växt fram under de senaste decennierna. Dessa organisationer bygger sina affärsmodeller med syfte att både generera vinst och skapa nytta för samhället. LÄS MER

  3. 3. Evaluation of acoustic, visual and thermal comfort perception of students in the Educational Building at KTH Campus : A study case in a university building in Stockholm

    Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

    Författare :Sofia Kristina Kritikou; [2018]
    Nyckelord :Thermal comfort; Acoustic comfort; Visual comfort; Sustainability; Energy systems; Productivity; Indoor air quality ; Termisk komfort; Akustisk komfort; Visuell komfort; Hållbarhet; Energisystem; Produktivitet; Inomhusluftkvalitet;

    Sammanfattning : In recent years the focus and application of sustainability in buildings has risen. Both for environmental and human well-being reasons. The quality of the indoor environment affects the well-being, productivity and work performance, but it can also affect the occupants negatively, like increasing risks of different diseases and health issues. LÄS MER

  4. 4. Bernhard Schmidts kvarlåtenskap och det globala kulturarvet

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Kristina Rosen; [2018]
    Nyckelord :Bernhard Schmidt; Telescope; Legacy; Archive; Museum; Heritage; Access; Global.; Bernhard Schmidt; estlandssvensk; teleskop; kvarlåtenskap; arkiv; museum; kulturarv; tillgänglighet; global;

    Sammanfattning : This master thesis is about the Estonian-Swedish astro-optician Bernhard Schmidt (1879-1935) and his legacy. He was born on the island of Nargö outside Tallinn in Estonia. In 1930 he invented a special optical system for telescopes called the Schmidt telescope or Schmidt camera. LÄS MER

  5. 5. Sexuella övergrepp i syskonrelation - en kvalitativ studie ur familjens perspektiv.

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Kristina Nygaard; Marcus Westergren; [2018]
    Nyckelord :sibling sexual abuse; disclosure; consequences for the family; qualitative research; sexuella syskonövergrepp; avslöjande; familj; stöd; kvalitativ forskning; Social Sciences;

    Sammanfattning : Nuvarande forskning om sexuella övergrepp i syskonrelation saknar familjens röst. Syftet med denna studie är att lyssna på föräldrars berättelser om hur familjen uppfattat, begripliggjort och hanterat sin situation sedan sexuella syskonövergrepp avslöjats. LÄS MER