Sökning: "Kristina Kind"

Visar resultat 21 - 25 av 46 uppsatser innehållade orden Kristina Kind.

 1. 21. Assessment of Biodiversity Impacts in Swedish Forestry - Attitudes and Experiences in the Product Chain

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Kristina Arn; [2013]
  Nyckelord :Biodiversity; biodiversity impact assessment; forest;

  Sammanfattning : Biodiversity is decreasing and is expected to decrease even more in the future. The fundamental roles of biodiversity make this decrease critical and impacts on biodiversity should be taken into account in a lot of situations. LÄS MER

 2. 22. Does music induce emotions through psychological mechanisms? : An experimental study of self-reported and psychophysiological measures

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristina Vegelius; [2013]
  Nyckelord :music; emotion; psychophysiology; facial emg; skin conductance; self-reported feelings; psychological mechanisms;

  Sammanfattning : Juslin and Västfjäll introduced a theoretical framework aiming to explain how music can induce emotions. The framework contains seven psychological mechanisms, which explain how emotions are induced. LÄS MER

 3. 23. Development of a Folding Boat Anchor

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Kristina Ahlinder; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is the result from a Master of Science Thesis work at the Royal Institute of Technology, and is executed by technology student Kristina Ahlinder for the behalf of Design Company Top Notch Design AB. Top Notch Design wants to expand their range of marine products and look in to the market of boat anchors. LÄS MER

 4. 24. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Kristina Gunér; Julius Ortscheid; [2013]
  Nyckelord :endometriosis; experience; pain; impact; quality of life; treatment; bemötande; endometrios; livskvalitet; påverkan; smärta; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en vanlig sjukdom och drabbar ungefär var tionde kvinna. Obehandlad endometrios kan medföra obehagliga symtom och kan i värsta fall leda till infertilitet och cancer. En tidig diagnossättning och behandling är därför av stor vikt. LÄS MER

 5. 25. Modeller för skattning av den vertikala fördelningen av biomassan på klena träd i röjningsgallringar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johan Hofmann; Simon Viklund; [2013]
  Nyckelord :Biomassafunktioner; biomassafördelning; skogsbränsle; konfliktbestånd; biomassauttag;

  Sammanfattning : I samband med nya mål för energiförbrukningen har behovet av förnyelsebara energislag ökat. Ett sätt att möta detta ökade behov i Sverige är ett ökat uttag av skogsbränsle. Denna ökning skulle till stor del kunna bestå av ökat bränsleuttag i skog med hög stamtäthet och klena träd. LÄS MER