Sökning: "Kristina Kind"

Visar resultat 21 - 25 av 49 uppsatser innehållade orden Kristina Kind.

 1. 21. Varför tillåter Gud det onda? : En jämförande studie av C.S Lewis och John Hicks tedicéer.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Evelina Olsson; Kristina Bölander; [2014]
  Nyckelord :Teodicé; Teodicéproblemet; C.S Lewis; John Hick; Ondskans problem;

  Sammanfattning : Abstract The amount of evil that we can see in our world might make the thought of a kind and caring God as its creator paradoxical. This is what is generally called the problem of evil and the topic of this study. This is a litterary study which is based on qualitative analysis and hermeneutics as our method. LÄS MER

 2. 22. Att skola mångfalden – ett nationalistiskt försök : En analys av sverigedemokraternas diskurs om det goda samhället och den goda skolan kopplat till skolansvärdegrund

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Vanja Kristina Olsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay attempts to examine the discourse of the Sweden democrats in relation to thevalue system of the Swedish national school.To analyse the political texts I use discourse analysis and especially the method and approachconducted by Judith Lee Bacchi. Bacchi focuses on the construction of a problem in variouspolitical discourses. LÄS MER

 3. 23. Driving university towards change and innovation : Impact of national culture and environmental factors

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Muna Abdulkadir; Kristina Bozhko; [2014]
  Nyckelord :Hofstede; National Culture; Sweden; Management; Change; Innovation;

  Sammanfattning : Aim: To investigate the impact of national culture on the process of managing change and innovation in the sector of higher education and identify what kind of environmental factors could produce a moderating effect on the cultural impact. Method: Inductive method and qualitative approach were used. LÄS MER

 4. 24. Clustering in Financial Markets : A Network Theory Approach

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Kristina Sörensen; [2014]
  Nyckelord :Complex networks; cluster analysis; graph partition; market graph; power law graphs; random graphs; Komplexa nätverk; klusteranalys; graf partition; marknadsgrafen; power law grafer; slumpmässiga grafer;

  Sammanfattning : In this thesis we consider graph partition of a particular kind of complex networks referred to as power law graphs. In particular, we focus our analysis on the market graph, constructed from time series of price return on the American stock market. LÄS MER

 5. 25. Does music induce emotions through psychological mechanisms? : An experimental study of self-reported and psychophysiological measures

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristina Vegelius; [2013]
  Nyckelord :music; emotion; psychophysiology; facial emg; skin conductance; self-reported feelings; psychological mechanisms;

  Sammanfattning : Juslin and Västfjäll introduced a theoretical framework aiming to explain how music can induce emotions. The framework contains seven psychological mechanisms, which explain how emotions are induced. LÄS MER