Sökning: "Kristina Knutsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kristina Knutsson.

 1. 1. Hot och våld - en sjuksköterskas vardag : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :AnnSofie Thorstenson; Kristina Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; hot och våld; sjuksköterskor; underrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor arbetar patientnära och riskerar därför att bli utsatta för hot eller våld i högre grad än andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, då framför allt på akutmottagningar. LÄS MER

 2. 2. Vad säger barnen : En observationsstudie av barns nyfikenhet kring naturvetenskap i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

  Författare :Kristina Knutsson; Kerstin Esse; [2011]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Kommunikation; Naturvetenskap; Pedagoger; Samspel;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur barn kommunicerar och samspelar med sin omgivning för att få svar på sina naturvetenskapliga frågor. Bakgrunden till studien är att flera forskare menar att barn är naturligt nyfikna och intresserade av naturvetenskap, men att läraren ofta missar barns frågor. LÄS MER

 3. 3. Hur väljer jag gymnasieprogram?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Knutsson; Jonas Malm; [2009]
  Nyckelord :Gymnasieval; Kön; Social bakgrund; Intresse;

  Sammanfattning : Det framtida gymnasievalet är ett första steg in i vuxenvärlden. Ungdomarna i vår studie har 25 olika gymnasieskolor att välja mellan i sin närmiljö. Vårt syfte var att ta reda på hur ungdomarna resonerar kring sitt gymnasieval. LÄS MER

 4. 4. A Study of Building Procedure in the Dominican Republic : How to develop a sustainable building process. -Are there applicable models and techniques from Sweden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Kristina Myrberg; Caroline Knutsson; [2009]
  Nyckelord :Building techniques; Building materials; Working environment; Building ecology; Housing; Developing country; The Dominican Republic; Santo Domingo; Environmental objectives; Byggnadsteknik; Byggnadsmaterial; Arbetsmiljö; Byggekologi; Husbyggnad; U-land; Dominikanska Republiken; Santo Domingo; Miljömål;

  Sammanfattning : This report is the final thesis and the conclusion of the final project that was done during the spring semester of 2009, in the city of Santo Domingo, The Dominican Republic, West Indies by Caroline Knutsson and Kristina Myrberg.The project is based on the field studies that are done in the investigation together with the information from interviews from the construction sites and the collected information from the research. LÄS MER

 5. 5. En rekonstruktion av Skoklosterstolen : Barockens stoppningshistoria

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Kristina Klintenäs; [2005]
  Nyckelord :Stoppningshistoria; materialanalys; rekonstruktion; barocken; Skokloster;

  Sammanfattning : Denna uppsats, vars första frö såddes vid ett studiebesök på Skokloster slott för två år sedan, behandlar barockens stoppningshistoria och en rekonstruktion av Skoklosterstolens stoppning. Målet med uppsatsen är att skapa ett intresse för historiska stoppningar och dess tekniker för både privatpersoner och yrkesmän. LÄS MER