Sökning: "Kristina Kuyumcuoglu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Kuyumcuoglu.

  1. 1. Att arbeta inom socialtjänstens försörjningsstöd : -en kvalitativ studie av arbetsförhållanden, stress och klientarbete

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Kristina Kuyumcuoglu; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER