Sökning: "Kristina Leo"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kristina Leo.

 1. 1. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av ergonomiskt armstöd för dentala operatörsstolar : Ett produktutvecklingsprojekt på uppdrag av Support Design AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Elin Berg; [2017]
  Nyckelord :ergonomic; function; design; project development; arm rest; dental; ergonomi; produktutveckling; funktionalitet; design; produktdesign; projekt; utvecklingsprojekt; armstöd; dental;

  Sammanfattning : This report treats a product development project conducted in the course Degree Project for the Degree of Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering, MSGC12, at Karlstads University. The course is a part of the faculty of heath, sciences and engineering. LÄS MER

 3. 3. Development of ergonomic seating for dental operator chair

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Linus Calles; [2017]
  Nyckelord :Ergonomic seating dental operator chair design process;

  Sammanfattning : This report covers the examination of course Degree of Bachelor of Science in Innovation and Design MSGC12. The course is given on the Innovation and Design Program at the Faculty of Health, Science and Technology at Karlstad University. The course corresponds to 22.5 credits and extends over the spring semester in 2017. LÄS MER

 4. 4. Konceptframtagning av bas-högtalare för utbyggnadsbart ljudsystem : Produktutveckling med ett styrt formspråk och användaren i fokus

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Wilhelm Lidström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sound Dimension ämnar att starta upp utvecklingen av nästa produkt till deras varumärke aiFi. Idag är aiFi en smart högtalare som när flera placeras tillsammans skapar ett utbyggnadsbart ljudsystem. Sound Dimension söker nu nästa produkt till aiFi familjen och vill ha hjälp att ta fram ett koncept för denna. LÄS MER