Sökning: "Kristina Liliedahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Liliedahl.

  1. 1. Hjälp, 'asså jag mår typ dåligt... : En studie av interaktionen mellan läkare och patient vid psykisk ohälsa.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Lennart Byström; Kristina Liliedahl; [2020]
    Nyckelord :Medikalisering; Responsivitet; Psykisk ohälsa;

    Sammanfattning : Depression är en allt oftare förekommande diagnos och avspeglar att allt fler människor drabbas av ett psykiskt lidande. Ett ökande antal fenomen som hör till normala livsomständigheter är föremål för medicinsk diagnostik och behandling vilket innebär en medikalisering. LÄS MER